Νέα διάλεξη της διαδικτυακής δράσης «Μίλα μου Ιστορικά», με θέμα την Χριστιανική Ελίτ και Ιδεολογία στην Κύπρο κατά την πρώιμη Οθωμανοκρατία


Πρόκειται για το νέο επεισόδιο – διάλεξη του Δρος Χρυσοβαλάντη Κυριάκου.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου εμπλουτίζει σήμερα με μια νέα διάλεξη, τη δράση «Μίλα μου Ιστορικά» και σας προσκαλεί να συντονιστείτε διαδικτυακά για την παρακολούθησή της. Πρόκειται για το  νέο επεισόδιο – διάλεξη του Δρος Χρυσοβαλάντη Κυριάκου με τίτλο, «Χριστιανική Ελίτ και Ιδεολογία στην Κύπρο κατά την πρώιμη Οθωμανοκρατία».

Θεματική Διάλεξης:

Η διάλεξη επικεντρώνεται σε τρεις κύριες ιδεολογικές τάσεις: τον «φιλορωμαιοκαθολικισμό», τον «φιλοκαλβινισμό» και τον «ορθόδοξο εκβυζαντινισμό», που τέλος επικράτησε. Κατά τη διάρκεια της πρώιμης περιόδου της Οθωμανοκρατίας στην Κύπρο (1570-1670), τα μέλη της χριστιανικής ελίτ, υπό τους Οθωμανούς, ανέπτυξαν διαφορετικές και καμιά φορά αντικρουόμενες ταυτότητες ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις συνθήκες κρίσης του Πολέμου της Κύπρου (1570/1), υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντά τους, ανταποκρινόμενοι στη ρεαλιστική ανάγκη της επιβίωσης και περιχαρακώνοντας την πίστη και τις αξίες τους. 

Οι διακριτές διαστάσεις του ανήκειν βρίσκονταν σε στενή συνάρτηση με τα δίκτυα επικοινωνίας που είχαν στη διάθεσή τους οι φορείς των πολλαπλών ταυτοτήτων, κυρίως στα ανώτερα δώματα των κρατούντων. Σε καθαρά εκκλησιαστικό επίπεδο οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί ήταν επακόλουθο των αντίθετων ιδεολογικών στάσεων που καθόριζαν τη ρευστότητα ή σταθερότητα των ορίων μεταξύ των διάφορων ομολογιακών ομάδων.

Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο του μεταδιδακτορικού προγράμματος «Aspects of multiconfessionalism and human geography in early modern Cyprus from the Venetians to the Ottomans (CyChrist)», με ανάδοχο φορέα το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Σύντομο βιογραφικό του ομιλητή: 

Ο Δρ. Χρυσοβαλάντης Κυριάκου εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ανατολικής Μεσογείου κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, έχοντας ως σημείο αναφοράς την πολυθρησκευτική κοινωνία της Κύπρου.

H σειρά διαλέξεων «Μίλα μου Ιστορικά» αποτελεί μία επιστημονικά τεκμηριωμένη και ταυτόχρονα φιλική στον ακροατή σειρά, από έγκριτους επιστήμονες που εστιάζουν  σε διάφορα κυπρολογικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με τα Μουσεία, Συλλογές, Εκθέσεις, Δράσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος, αλλά και ευρύτερα με όλες τις περιόδους της κυπριακής ιστορίας, αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και λογοτεχνίας. 

Οι διαλέξεις παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στη σελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος στο Facebook (Boccf), στην ιστοσελίδα μας (www.boccf.org) και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες παροχής ήχου (Buzzsprout, Spotify, Google Podcasts:Μίλα μου ιστορικά”).

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22 128157