Να αρθεί η αδικία σε βάρος των γυναικών υπαξιωματικών-εθελοντριών της 5ης, 6ης και 7ης σειράς της Εθνικής Φρουράς


Να αρθεί η αδικία σε βάρος των γυναικών υπαξιωματικών-εθελοντριών της 5ης, 6ης και 7ης σειράς της Εθνικής Φρουράς

Ανακοίνωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελμάτων BPW Cyprus (ΚΟΓΕΕ):

Η έκθεση της επιτρόπου Διοικήσεως Μαρίας Στυλιανού – Λοττίδη για τις 195 γυναίκες υπαξιωματικούς – εθελόντριες της 5ης, 6ης και 7ης σειράς της Εθνικής Φρουράς είναι καταπελτική: «Είναι θύματα απαγορευμένης διάκρισης λόγω φύλου, τόσο στην πρόσβαση στην εργασία όσο και στην επαγγελματική ανέλιξη».

Η Επίτροπος Διοικήσεως στην έκθεση της κάνει λόγο για μια διαρκή διάκριση, που είχε ως αποτέλεσμα οι άνδρες μόνιμοι υπαξιωματικοί των ίδιων σειρών να έχουν διαφορετική επαγγελματική ανέλιξη, διαφορετικές μισθολογικές απολαβές και διαφορετικά συνταξιοδοτικά ωφελήματα.

Πρόκειται για 195 μόνιμες υπαξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς οι οποίες είχαν προσληφθεί ως εθελόντριες το 1993, το 1995 και το 1997. Οι άνδρες συνάδελφοί τους, που είχαν προσληφθεί την ίδια χρονική περίοδο, μονιμοποιήθηκαν άμεσα και η ανέλιξή τους ήταν πολύ πιο γρήγορη σε σχέση με τις γυναίκες, ακόμα και όταν κάποιες εξ αυτών διέθεταν περισσότερα τυπικά προσόντα και προηγούντο σε αρχαιότητα.

Η βάση του προβλήματος βρίσκεται στους κανονισμούς που προέβλεπαν ότι μία εθελόντρια για να διοριστεί ως μόνιμη υπαξιωματικός θα έπρεπε να έχει δύο χρόνια υπηρεσία. Αργότερα, αυτή η απαίτηση προϋπηρεσίας επεκτάθηκε στα 6 χρόνια. Οι άνδρες διορίζονταν άμεσα, χωρίς να απαιτείται προϋπηρεσία. Η απαίτηση των δύο χρόνων προϋπηρεσίας για τις γυναίκες θα μπορούσε να θεωρηθεί εύλογη, καθώς αντιστάθμιζε τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας των ανδρών. Ωστόσο, η επέκταση στα 6 χρόνια δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Σήμερα, οι γυναίκες καταγγέλλουν την καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για άρση της αδικίας εις βάρος τους και απαιτούν την άμεση επίλυση του προβλήματος, το οποίο έχει αναγνωρίσει και το Υπ. Άμυνας.

Ως Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών, στεκόμαστε στο πλευρό των γυναικών υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς και θεωρούμε ότι επιβάλλεται άμεσα τα υπουργεία Άμυνας και Οικονομικών μαζί με την επιτροπή Άμυνας της Βουλής να βρουν τις κατάλληλες λύσεις, ώστε να αρθεί η αδικία σε βάρος των γυναικών υπαξιωματικών, αλλά και την ίδια ώρα να μην δημιουργηθούν νέα προβλήματα που θα αντανακλούν και στην ιεραρχία της Εθνικής Φρουράς. 

Η άρση αυτών των αδικιών ή και στρεβλώσεων, θα συμβάλει θετικά στη διατήρηση του ηθικού αλλά και του αξιόμαχου της Εθνικής Φρουράς.