Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus) και Chartered Institute for Securities and Investment (CISI)


Με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνεται η υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του University of Central Lancashire Cyprus και Chartered Institute for Securities and Investment (CISI). Στόχος του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του CISI, με σκοπό την προώθηση της εκπαίδευσης σε συσχέτιση με επαγγελματικές προοπτικές και δυνατότητες για τους φοιτητές.

Οι φοιτητές του University of Central Lancashire Cyprus θα έχουν μια εξαιρετική ευκαιρία να συμπληρώσουν τα διεθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά προσόντα που λαμβάνουν από το Πανεπιστήμιο, με τα επαγγελματικά προσόντα που προσφέρει το Chartered Institute for Securities and Investment, διεκδικώντας με αυτόν τον τρόπο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά.

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με τις πιστοποιήσεις του CISI, συμπεριλαμβανομένου της Νομικής, της Διοίκησης, της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Η δυναμική της ακαδημαϊκής προσφοράς που προκύπτει από τη συνεργασία των δυο Οργανισμών, θα ενδυναμωθεί με την επαγγελματική εκπαίδευση σε διάφορα επίπεδα, κατεξοχήν μέσα από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου, η οποία θα ξεκινήσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης των πιστοποιήσεων CISI εντός και εκτός του προγράμματος σπουδών που προσφέρει η Σχολή.

Το CISI είναι ο επαγγελματικός φορέας για επαγγελματίες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στον κλάδο των χρεογράφων (securities) και των επενδύσεων. Διαθέτει μια σειρά παγκοσμίως αναγνωρισμένων προσόντων, παρέχοντας εξειδικευμένη γνώση με την ανάπτυξη δεξιότητων και συγκεκριμένης εμπειρογνωμοσύνης για επαγγελματίες. Τα επαγγελματικά προσόντα του CISI σε τομείς όπως Χρεόγραφα και Επενδύσεις, Διεθνής Χρηματοοικονομική Συμμόρφωση, Εταιρική Χρηματοοικονομική, θα εμπλουτίσει το υπάρχων πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών του Πανεπιστημίου, ενισχύοντας τις γνώσεις και τις προοπτικές απασχολησιμότητάς τους.

Εκ μέρους του University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus) το μνημόνιο Συναντίληψης υπογράφηκε από τον CEO του Πανεπιστημίου κ. Φλώρο Βωνιάτη και εκ μέρους του Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), από τον Global Business Development,  κ. Kevin Moore, FCSI.

Το University of Central Lancashire Cyprus και το Chartered Institute for Securities and Investment (CISI) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 στις 17:00 μέσω MS Teams,  θα διεξαχθεί διαδικτυακή συνάντηση για την παρουσίαση της συγκεκριμένης συνεργασίας, αλλά και τις πιστοποιήσεις που θα προσφέρονται. Για εγγραφές επικοινωνήστε με το lawacademy@uclancyprus.ac.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το University of Central Lancashire Cyprus, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.uclancyprus.ac.cy ή επικοινωνήστε στο info@uclancyprus.ac.cy ή στο +357 24 69 4000.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cisi.org ή επικοινωνήστε στο customersupport@cisi.org ή στο +44 20 7645 0777.