Μαθητικός διαγωνισμός σχεδιασμού αφίσας


Ο Δήμος Στροβόλου και ο ΜΚΟ CARDET στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μαθητικού Προγράμματος «Walk the Global Walk» διοργανώνουν διαγωνισμό αφίσας για μαθητές γυμνασίων και λυκείων.

Θέμα: Ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 – Δράση για το Κλίμα

Τα έργα θα πρέπει να αφορούν την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της για την τοπική κοινωνία αλλά και την ανθρωπότητα.

Υποβολή των έργων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: mtsangari@strovolos.org.cy με τίτλο «Διαγωνισμός Walk the Global Walk» μέχρι τις 30 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι.

Τα έργα, σε μορφή σχεδίου ή/και σύντομων φράσεων,  αφορούν την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις της για την τοπική κοινωνία αλλά και την ανθρωπότητα και κάλεσμα για δράση. Τα έργα θα αξιολογηθούν από επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη του Δήμου Στροβόλου και τoυ οργανισμού CARDET.

Όροι:

  1. Προσανατολισμός: Πεδίο
  2. Όχι περισσότερες από 8 λέξεις
  3. Διαπιστευτήρια σε όλες τις δημιουργούς (ονόματα τάξεις)
  4. Διαπιστευτήρια στη Σχολική μονάδα που ανήκει η ομάδα
  5. Τα επιλεγμένα έργα θα τύχουν ελαφριάς επεξεργασίας από γραφίστα

Τα βραβευθέντα έργα θα αναρτηθούν σε πινακίδες σε κύριες οδικές αρτηρίες της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση

https://walktheglobalwalk.eu/el/events/eventdetail/98/-/

This Project is funded by the European through the funding programme EUROPEAID. The sole responsibility of this press release lies with the author. The European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein [Project number: CSO-LA/2017/388-223]