Mastercard: Σανίδα σωτηρίας για τους λιανοπωλητές το ηλεκτρονικό εμπόριο κατά τη διάρκεια της πανδημίας


Ο συνολικός όγκος των ηλεκτρονικών συναλλαγών για το 2020 αυξήθηκε κατά 900 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το 2019, με την πανδημία να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη στροφή των καταναλωτών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο

Νέα έρευνα της Mastercard με τίτλο: «Recovery Insights: Commerce E-volution», αναφέρει πως η πανδημία του Covid-19, έστρεψε ένα μεγάλο τμήμα των καταναλωτών, σχεδόν αποκλειστικά, προς το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Mastercard Economics Institute, προστατεύοντας πλήρως το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, παρουσιάζει μια ανώνυμη και συγκεντρωτική καταγραφή της δραστηριότητας των συναλλαγών στο δίκτυο της Mastercard. Επιπλέον, τονίζει τις νέες τάσεις που δημιούργησε η πανδημία στις συναλλαγές των καταναλωτών, και αναλύει σε βάθος τις συνέπειες ανά χώρα και βιομηχανία, μελετώντας τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στο εσωτερικό των χωρών όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο.

Το 2020 οι καταναλωτές δαπάνησαν 900 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο σε σχέση με το 2019. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε 5$ που δαπανήθηκαν σε εμπορικές δραστηριότητες, το 1$ αφορούσε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ το 2019 η συγκεκριμένη αναλογία ήταν 7$ προς 1$ για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Παράλληλα, η έρευνα σημειώνει πως περίπου το 20-30% των σχετιζόμενων με τον Covid-19 αλλαγών σε ψηφιακές λύσεις παγκοσμίως, αναμένεται να διατηρηθούν και μετά το τέλος της πανδημίας.

Η δυνατότητα πώλησης αγαθών και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, διευκόλυνε σημαντικά λιανοπωλητές, εστιατόρια και άλλες μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, καθώς οι προσωπικές δαπάνες των καταναλωτών ήταν ασταθείς και απρόβλεπτες. Αν και τα επίπεδα ψηφιακού μετασχηματισμού δεν ήταν τα ίδια ανά γεωγραφική περιοχή, οικονομία ή νοικοκυριό, εντούτοις οι βασικές γενικές τάσεις ήταν οι ακόλουθες: 

Οι ψηφιακά ώριμες οικονομίες αύξησαν σημαντικά την ηλεκτρονική κατανάλωση. Οι οικονομίες που είχαν υιοθετήσει περισσότερες ψηφιακές λύσεις και εφαρμογές πριν από την πανδημία, όπως για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, κατέγραψαν μεγαλύτερα και πιο σταθερά κέρδη από την αυξημένη ροπή των καταναλωτών προς τις ψηφιακές συναλλαγές, σε σχέση με εκείνα των χωρών που είχαν μικρότερο μερίδιο ηλεκτρονικού εμπορίου πριν από την πανδημία, όπως η Αργεντινή και το Μεξικό.

Οι ηλεκτρονικές αγορές σε καταστήματα τροφίμων και εκπτωτικά κέντρα ήρθαν για να μείνουν. Οι βασικοί τομείς λιανικής, που είχαν το μικρότερο μερίδιο ηλεκτρονικών αγορών πριν από την κρίση, εμφάνισαν μερικά από τα μεγαλύτερα κέρδη, λόγω της προσαρμογής των καταναλωτών σε νέες ψηφιακές λύσεις. Η διαμόρφωση νέων καταναλωτικών συνηθειών, καθώς και η μικρή βάση δεδομένων σε αυτές τις αγορές που υπήρχε από την προ-πανδημική εποχή, υποδεικνύει πως η αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου (70-80%) στα καταστήματα τροφίμων θα διατηρηθεί και μετά το τέλος της πανδημίας.

Το διεθνές ηλεκτρονικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 25-30% κατά τη διάρκεια της πανδημίας: Το διεθνές ηλεκτρονικό εμπόριο σημείωσε άνοδο τόσο στον όγκο των πωλήσεων, όσο και στον αριθμό των διαφορετικών χωρών, από τις οποίες οι αγοραστές πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές παραγγελίες. Με  περισσότερες επιλογές στα χέρια τους, οι καταναλωτικές δαπάνες στο διεθνές ηλεκτρονικό εμπόριο αυξήθηκαν περίπου 25-30% σε ετήσια βάση, από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021.

Οι καταναλωτές αυξάνουν τις ηλεκτρονικές αγορές, αγοράζοντας κατά 30% περισσότερο από διαδικτυακά καταστήματα. Αναδεικνύοντας τις διευρυμένες καταναλωτικές επιλογές, η έρευνα σημειώνει τη παγκόσμια ροπή των καταναλωτών για αγορές από περισσότερους διαδικτυακούς ιστότοπους και ηλεκτρονικά κανάλια αγοράς, σε σχέση με το παρελθόν. Οι κάτοικοι σε χώρες όπως η Ιταλία και η Σαουδική Αραβία έχουν αυξήσει τις αγορές τους από ηλεκτρονικά καταστήματα κατά 33% κατά μέσο όρο, με αμέσως επόμενους στη λίστα τους κατοίκους Ρωσίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Η στροφή σε ηλεκτρονικές αγορές επιταχύνθηκε στις ΗΠΑ. Ακόμη και στις αγορές εντός καταστημάτων, ο Covid-19 επιτάχυνε την ψηφιακή μετάβαση, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές μετέβησαν από τη χρήση μετρητών, στις ανέπαφες πληρωμές. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας από καταστήματα στα οποία απαιτείται φυσική παρουσία για την πραγματοποίηση αγορών, όπως είναι τα εστιατόρια και τα καταστήματα τροφίμων, παρατηρήθηκε αύξηση των ανέπαφων συναλλαγών κατά 2.5%, πέραν της αυξητικής τάσης. Η συγκεκριμένη τάση, οδήγησε σε επιτάχυνση της μετάβασης από τα μετρητά σε ηλεκτρονικές πληρωμές, κατά ένα ολόκληρο έτος.

Ο Bricklin Dwyer, Mastercard chief economist and head of the Mastercard Economics Institute, ανέφερε πως: «Οι καταναλωτές, αν και κλεισμένοι στο σπίτι τους, μπόρεσαν να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες μέσα από το πλήθος διαδικτυακών αγορών που πραγματοποίησαν. Αυτή η τάση των καταναλωτών και η στροφή τους προς το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει σημαντικές προεκτάσεις, γεγονός που αξιοποιήθηκε από τις εταιρείες και τις χώρες που είχαν θέσει την ψηφιοποίηση των διαδικασιών τους ως προτεραιότητα. Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε, αναδεικνύει πως ακόμα και οι μικρότερες επιχειρήσεις μπορούν να απολαύσουν αυτά τα οφέλη όταν στρέφονται προς την ψηφιοποίηση των δομών τους».

Για να δείτε ολόκληρη την έρευνα Recovery Insights: Commerce E-volution, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα: https://go.mastercardservices.com/commerce-e-volution-eur-press