Λερώνεις, Πληρώνεις: Επιθεωρητές του Δήμου επιβάλλουν πλέον εξώδικα


Του Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, Δημάρχου Στροβόλου

Τέρμα στην παράνομη απόρριψη αποβλήτων θέτουμε με αποφασιστικά μέτρα, τα οποία λήφθηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μέσω του νέου συστήματος «Λερώνεις- Πληρώνεις». Πλέον, οι Επιθεωρητές του Δήμου είναι εξουσιοδοτημένοι από το Υπουργείο να επιδίδουν εξώδικα σε όσους απορρίπτουν παράνομα απόβλητα. Κάτι που απαιτείτο να γίνει εδώ και καιρό, εφόσον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου πιέζεται ασφυκτικά λόγω του τεράστιου όγκου εργασίας που οφείλει να αναλάβει, εξαιτίας της έλλειψης κουλτούρας σεβασμού από ορισμένη μερίδα συμπολιτών μας. Οι 118 Επιθεωρητές που δραστηριοποιούνται παγκύπρια, εκ των οποίων οι 15 στον Στρόβολο, θα διενεργούν ελέγχους έπειτα από καταγγελία ή αυτόβουλα στα δημοτικά όρια της περιοχής τους για ρεύματα αποβλήτων όπως συσκευασίες, κλαδέματα, ογκώδη αντικείμενα, απόβλητα ελαστικών και απόβλητα κατασκευών ή κατεδαφίσεων.

Ελπίδα όλων, ότι το νέο μέτρο της επιβολής εξωδίκων ύψους 200 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα και 500 ευρώ σε εταιρείες, θα επιλύσει το πρόβλημα. Η νομοθεσία προνοεί αυστηρές ποινές για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Επιθεωρητών ή εξακολουθούν να παρανομούν, με το πρόστιμο να διπλασιάζεται σε περίπτωση που άτομο ή εταιρεία συνεχίζει ή επαναλαμβάνει το αδίκημα. Σε ακραίες περιπτώσεις το πρόστιμο θα μπορεί να φτάσει μέχρι τις 4000 ευρώ, ενώ εάν δεν αποπληρωθεί το ποσό της εξώδικης ρύθμισης, τότε το Τμήμα Περιβάλλοντος θα ετοιμάζει έκθεση γεγονότων προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για λήψη ποινικών μέτρων.

Με ικανοποίηση βλέπουμε ότι οι διαδικασίες επισπεύσθηκαν και απλοποιήθηκαν, έτσι ώστε οι Επιθεωρητές του Δήμου να έχουν τα απαραίτητα νομικά εργαλεία για να ελέγχουν πιο αποτελεσματικά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Παράλληλα, θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένα πρόστιμα είναι αρκετά υψηλά, έτσι ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά. Στόχος μας είναι να έχουμε έναν καθαρό Στρόβολο, εξασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία. Δεν αποσκοπούμε στην συλλογή προστίμων, ούτε επιθυμούμε να αντιμετωπίζουμε εκδικητικά τους Δημότες. Ωστόσο, η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δυστυχώς, ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργούν, αλλά και τις συνέπειες των πράξεων τους.

Καλούμε τους Δημότες να χρησιμοποιούν το Πράσινο Σημείο και τις εταιρείες να αποτείνονται σε αδειοδοτημένες μονάδες για την ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων τους. Σημειώνεται ότι εντός των ημερών, ο Δήμος θα αρχίσει τη λειτουργία υπηρεσίας συλλογής κλαδευμάτων σε ειδικά σακούλια για κομποστοποίηση, τα οποία οι Δημότες θα προμηθεύονται μόνο από το Δημαρχείο, όπως και υπηρεσία συλλογής ογκωδών αντικειμένων από τις κατοικίες, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες για διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του κοινού που αδυνατεί να μεταφέρει τα απόβλητά του στο Πράσινο Σημείο.