Κυπριακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας (CyEC) 2021Διοργάνωση από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο Κυπριακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας CyEC 2021  ( https://cyec.org.cy ) διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας , και την πολύτιμη συμβολή διακεκριμένων οργανισμών και προσωπικοτήτων από το Κυπριακό και παγκόσμιο επιχειρηματικό και ερευνητικό οικοσύστημα.

To CyEC είναι διαγωνισμός επιχειρηματικού σχεδίου που έχει στόχο να συνδέσει δημιουργικά άτομα με ιδανικές ευκαιρίες και να τα βοηθήσει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πλάνων με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων και επιχειρηματιών μέσα από ένα πολυδιάστατο Δίκτυο Μεντόρων και συνεργατών. Στόχος είναι ανάδειξη και η μεταμόρφωση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών  σε βιώσιμες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές και η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται με τη συμβολή διακεκριμένων οργανισμών και προσωπικοτήτων από το Κυπριακό και παγκόσμιο επιχειρηματικό και ερευνητικό οικοσύστημα και αποσκοπεί  στην ενίσχυση και τη στήριξη της δημιουργικότητας, ειδικά των νέων, και στην καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 20η Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ομάδες που θα επιλεχθούν θα   κληθούν   να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης με στόχο την ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών, τη διαμόρφωση εμπορικής στρατηγικής και ανταγωνιστικών επιχειρηματικών σχεδίων ώστε οι ομάδες να αποκτήσουν την απαραίτητη ετοιμότητα για είσοδο στην αγορά. Τα βελτιωμένα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν θα παρουσιαστούν  στην   κριτική   επιτροπή   τον Δεκέμβριο του   2021. Έμφαση δίνεται στην καθοδήγηση (mentoring) των ομάδων από το Δίκτυο Μεντόρων του διαγωνισμού το οποίο παράλληλα θα συμβάλλει και στην αξιολόγηση των ομάδων. Το Δίκτυο αποτελείται από έμπειρους και με διεθνή εμπειρία επαγγελματίες, οι οποίοι είναι σε θέση να προτείνουν στοχευμένες λύσεις για τη βελτίωση κάθε καινοτόμου προσπάθειας.

Τα   κύρια   χρηματικά   βραβεία,   τα   οποία   ανέρχονται   συνολικά σε   20.000   ευρώ, προσφέρονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με την περαιτέρω ενίσχυση της Navigator Consulting Group. Στα μέχρι τώρα βραβεία συμπεριλαμβάνονται και φιλοξενία (Free Hosting) στις εγκαταστάσεις του  Ερευνητικού Κέντρου στα Διαδραστικά Μέσα, Ευφυή συστήματα, και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (CYENS), μέχρι και 6 μήνες και φιλοξενία στα γραφεία της Navigator Consulting Group στην Λεμεσό για έως και 6 μήνες που θα συμπεριλαμβάνει και εξειδικευμένη καθοδήγηση (mentoring) στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Παράλληλα οι ομάδες που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης, θα έχουν την ευκαιρία να επιλεχθούν για να συμμετάσχουν απευθείας στον 7ο κύκλο του  Κέντρου Καινοτομίας IDEA.

Υποστηρικτές και χορηγοί είναι: η Navigator Consulting, το Κυπριακό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων – CYBAN, το Ινστιτούτο Κύπρου, η PwC Κύπρου, η KAYAK, το Κέντρο Καινοτομίας IDEA, το Ερευνητικό Κέντρο στα Διαδραστικά Μέσα, Ευφυή συστήματα, και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (CYENS), το Cyprus Seeds  και η Giraffes in the Kitchen.