Κάνε την επόμενη κίνησή σου…Ενοικιαγορά περιβαλλοντικού αυτοκινήτου, για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Side view waist up shot of a young woman in a dress using her mobile phone while waiting for her white electric car to charge during sunset

Κάνε την επόμενη κίνησή σου…Ενοικιαγορά περιβαλλοντικού αυτοκινήτου, για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν το μέλλον της αυτοκίνησης αλλά και μία από τις σημαντικότερες λύσεις για περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ένα πιο πράσινο πλανήτη.

Η Τράπεζα Κύπρου, ως πρωτοστάτης στην προσπάθεια για στροφή προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη δημιούργησε και προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις χρηματοδότησης, για απόκτηση ηλεκτρικού ή υβριδικού αυτοκινήτου.

Ποια είναι η απαιτούμενη συνεισφορά;

Υπάρχει ελάχιστη προκαταβολή 15%.

 

Ποια είναι η μέγιστη διάρκεια της χρηματοδότησης;

Μέγιστη διάρκεια 7 χρόνια.

Μπορώ, αν επιθυμώ, να αποπληρώσω τη χρηματοδότηση πριν τη λήξη;

Υπάρχει δυνατότητα για πρόωρη εξόφληση, χωρίς οποιοδήποτε κόστος.

 

Με ποια διαδικασία γίνεται η χρηματοδότηση;

Χρηματοδότηση με Συμφωνία Ενοικιαγοράς:

  • Όταν εγκριθεί το αίτημά σας, πληρώνεται ο πωλητής, μεταβιβάζεται το αυτοκίνητο στο όνομα της Τράπεζας Κύπρου και στο όνομά σας.
  • Όταν εξοφληθεί η χρηματοδότηση, το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται στο όνομά σας, με την καταβολή €50 στην Τράπεζα ως δικαίωμα αγοράς.

 

Επιτόκιο ανάλογα με την προκαταβολή

Μεγαλύτερη προκαταβολή χαμηλότερο επιτόκιο.

Χωρίς αρχικά  έξοδα

Για πράξεις μέσω προμηθευτών δεν χρεώνονται αρχικά τραπεζικά έξοδα.

Side view waist up shot of a young woman in a dress using her mobile phone while waiting for her white electric car to charge during sunset
EV charging station for electric car in concept of green sustainable energy produced from renewable resources to supply to charger station in order to reduce CO2 emission .