«Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής για το 2021» στην Κύπρο από το Global Finance


Διάκριση της Τράπεζας Κύπρου για όγδοη συνεχή χρονιά.

Η Τράπεζα Κύπρου αναδείχθηκε, για όγδοη συνεχή χρονιά, η «Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής για το 2021» στην Κύπρο, από το διεθνές περιοδικό Global Finance. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει το έργο που γίνεται στις υπηρεσίες Θεματοφυλακής και αναγνωρίζεται η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών. 

Το περιοδικό ανακοίνωσε τις βραβεύσεις του για 7 περιοχές και περισσότερες από 80 χώρες. Η εκδοτική επιτροπή, κατά την επιλογή της, έλαβε υπόψη έρευνα αγοράς, γνώμες ειδικών και τραπεζών για την απόφασή της να βραβεύσει τις καλύτερες υπηρεσίες σε τοπικές αγορές και άλλες περιοχές. Η επιλογή καθορίζεται με βάση διαδικασία κριτηρίων όπως είναι οι σχέσεις με τους πελάτες, η ποιότητα υπηρεσιών, η ανταγωνιστική τιμή, η ομαλή πραγματοποίηση έκτακτων πληρωμών, τεχνολογικές πλατφόρμες, εκκαθάριση λειτουργιών εκ των υστέρων, σχέδια επιχειρηματικής συνέχειας και γνώσεις των τοπικών νομοθεσιών και πρακτικών. Το περιοδικό έλαβε επίσης υπόψη τις απόψεις των χρηστών υπηρεσιών υποθεματοφυλακής.

Σύμφωνα με τον Joseph D. Giarraputo, εκδότη και διευθυντή έκδοσης του περιοδικού, «τα πρωτοφανή γεγονότα του τελευταίου ενάμιση χρόνου υποχρέωσαν τους Υποθεματοφύλακες να αγκαλιάσουν την ψηφιοποίηση και να προσαρμοστούν στο τοπίο της εποχής μετά την πανδημία. Τα βραβεία Υποθεματοφυλακής τιμούν όσους οργανισμούς αγκάλιασαν νέες και καινοτόμες ιδέες, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις».

Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων θεματοφυλακής για επενδύσεις σε όλες σχεδόν τις χρηματοοικονομικές αγορές παγκοσμίως και αναλαμβάνει το ρόλο θεματοφύλακα σε συλλογικά επενδυτικά ταμεία. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν εκκαθάριση συναλλαγών, φύλαξη τίτλων, υπηρεσίες πληροφόρησης πελατών, παρακολούθηση και διεκπεραίωση εταιρικών πράξεων, εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση σε συνελεύσεις (proxy voting), είσπραξη τόκων και μερισμάτων, αποκοπή φορολογίας στην πηγή και ανάκτηση φορολογίας που παρακρατήθηκε. 

Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής πλαισιώνουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από το Wealth & Markets το οποίο συμπληρώνει την Διεύθυνση Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων. H Διεύθυνση υποστηρίζει επιχειρήσεις, επενδυτικά συλλογικά ταμεία καθώς και HNWIs παρέχοντας πρωτοπόρες λύσεις μέσα από ένα ενιαίο και ολιστικό πακέτο τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες Διαχείριση Θεσμικών Κεφαλαίων (Wealth Management),  Εκτελέσεων σε Διεθνείς Αγορές (Market Execution), Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking), Διαχείρισης Κεφαλαίων (Asset Management), Χρηματιστηριακές υπηρεσίες (Brokerage services), κ.ά. προσφέρονται στον πελάτη μέσω ενός Corporate Relationship Officer για τις εταιρικές ανάγκες του και ενός Private Banker για τη διαχείριση των προσωπικών τραπεζικών και επενδυτικών αναγκών του.