Ιστορίες Αλληλεγγύης που εμπνέουν: εργαστήρια από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης


Ιστορίες Αλληλεγγύης που εμπνέουν: εργαστήρια από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Τους τρόπους, τις προϋποθέσεις και όλες τις σχετικές πληροφορίες ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» και να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, είχαν την ευκαιρία να μάθουν σε πέντε εκπαιδευτικά εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν εντός Ιουλίου σ’ όλη την Κύπρο, νέοι ηλικίας 18-30 ετών αλλά και φορείς και οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα νεολαίας.

Τα πέντε εργαστήρια με τίτλο «Ιστορίες Αλληλεγγύης που Εμπνέουν», πραγματοποιήθηκαν σε πέντε διαφορετικές τοποθεσίες – Λύμπια, Κάθηκα, Λεμεσό, Σκαρίνου  και Δερύνεια- από τις 7 μέχρι τις 13 Ιουλίου και σ’ αυτά συμμετείχαν πέραν των 85 νέων ηλικίας 18-30 ετών, καθώς και άτομα που εργάζονται (εθελοντικά ή μη) με τη νεολαία ή για τη νεολαία, ατομικά ή μέσα από οργανωμένα σύνολα, ΜΚΟ, Κέντρα Νεότητας, Συμβούλια Νεολαίας, Δήμοι, Κοινότητες κ.ά.

Στη διάρκεια των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να εμπνευστούν από τις εμπειρίες εθελοντών και εθελοντριών, όπως και οργανισμών που υλοποίησαν ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης σχεδίων εθελοντισμού / έργων αλληλεγγύης στην Κύπρο.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους 18-30 ετών επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό και να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια αλληλεγγύης, τα οποία θα ωφελήσουν κοινότητες σε όλη την Ευρώπη.

Το εργαστήρια εθελοντισμού και αλληλεγγύης διοργανώθηκαν από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου που είναι η «Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης» και μέσα από εποικοδομητικό διάλογο και δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις ιδέες τους για το πώς να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που εντοπίζουν στις κοινότητές τους και να λάβουν καθοδήγηση για το πώς να τις υλοποιήσουν. Οι ιδέες τους για μελλοντικές πρωτοβουλίες, που σκοπό έχουν να επιφέρουν μακροπρόθεσμα θετική αλλαγή στις κοινότητες, αναμένεται να υποβληθούν για χρηματοδότηση και υποστήριξη από την ΕΕ μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος.

Ταυτόχρονα, ανταλλάζοντας γνώσεις και εμπειρίες, αναπτύχθηκαν συνέργειες μεταξύ νέων και οργανισμών που υλοποιούν δράσεις μέσω του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο αλληλοϋποστήριξης το οποίο ενισχύει την ποιοτική διαχείριση των έργων τους.

Θερμές ευχαριστίες σε όλες τις οργανώσεις, άτυπες ομάδες νέων, εθελοντών και εθελοντριών, που συνέβαλαν με την ενεργό τους συμμετοχή στην επιτυχή υλοποίηση των εργαστηρίων.

Μάθε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και τις εκδηλώσεις του ΕΔΩ και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Προγράμματος.

Εσύ τι περιμένεις; Θα κάνεις το επόμενο βήμα;