Ημερίδα «Η Δράση και το Έργο των ΜΚΟ. Όρια, Ευθύνες και ο Ρόλος του Κράτους»


Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας και το Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σας προσκαλούν στην ημερίδα με τίτλο: «Η Δράση και το Έργο των ΜΚΟ. Όρια, Ευθύνες και ο Ρόλος του Κράτους»

Η ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες (κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους), φοιτητές στο χώρο της κοινωνικής προστασίας και  αποσκοπεί στην ανάδειξη των προκλήσεων τόσο για το κράτος όσο και για τις ΜΚΟ για την προαγωγή μιας διευρυμένης προσέγγισης στην κοινωνική πολιτική της Κύπρου.

Σήμερα, η ανάγκη για κοινωνικές παροχές διευρύνεται δραματικά, αλλά τα μέσα κάλυψης της ανάγκης αυτής συρρικνώνονται ραγδαία. Η κοινωνική πολιτική καθίσταται ακόμη περισσότερο ευάλωτη στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα αλλά και κρίσιμη για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Ο ρόλος των ΜΚΟ και του κράτους στην εποχή της πολιτικοοικονομικής ρευστότητας μέσω κοινωνικών πολιτικών την εποχή της κοινωνικής κρίσης απαιτεί η κοινωνική πολιτική να παραμείνει ή/και να επανέλθει στην πορεία της ευγενούς συλλογικής αποστολής της. Παράλληλα οι ΜΚΟ καλούνται να αξιοποιήσουν νέες προσεγγίσεις για να ανταποκριθούν στον απαιτητικό ρόλο τους. Η ημερίδα στοχεύει να εμπλουτίσει τη γνώση των συμμετεχόντων με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, με άξονα την αναδιανομή πόρων, με μοχλό μια βιώσιμη ανάπτυξη και με σκοπό τη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας για όλους.

Η ημερίδα τελεί υπό την Αιγίδα της Έντιμης Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, κ. Μαριλένας Ευαγγέλου.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: 22512602

Για εγγραφές:  https://tinyurl.com/4vyb8zmn