Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου πρωτοπόρα στην προώθηση Λογισμικών Ανοικτού Κώδικα

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, υποστηρίζοντας διαχρονικά τη διάδοση λογισμικών Ανοικτού Κώδικα έχει πρόσφατα αναγνωριστεί για αυτή της την προσφορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Παρατηρητηρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ανοιχτό Κώδικα Open Source Observatory -OSOR.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2020 το Open Source Observatory (OSOR), μέρος του προγράμματος ISA2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσίευσε έκθεση με θέμα  Cyprus Open  Source Software Country Intelligence Report, όπου ο δημόσια προσβάσιμος διακομιστής Open Source Mirror ( https://mirror.library.ucy.ac.cy/ ) της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρεται ως η πρώτη (από το 2012) και μία από τις τρεις πρωτοβουλίες της Κύπρου προς διάθεση λογισμικών ανοιχτού κώδικα.

Το έργο υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Λειτουργού Πληροφορικής της Βιβλιοθήκης  κ. Ευέλθοντος Προδρόμου, και καθιστά τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου φορέα προώθησης λογισμικών Ανοικτού Κώδικα, παγκοσμίως.

Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Open Source Software) είναι το λογισμικό και οι εφαρμογές που διατίθενται ελεύθερα με ειδικές άδειες για επαγγελματική ή/και προσωπική χρήση. Παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και την άδεια να τον μελετήσουν, να τον τροποποιήσουν, και να τον βελτιώσουν και αναδιανείμουν. Τα πιο πάνω επιτυγχάνονται με τη διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα από αποθετήρια (source code repositories). Μερικά παραδείγματα Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, φιλοξενούμενα από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι: