Η Τράπεζα Κύπρου Βραβεύεται ως Ο Καλύτερος Οργανισμός στην Ευρώπη στον Τομέα Τραπεζικής Διακυβέρνησης


«Τραπεζική Διακυβέρνηση Ευρώπη 2020»

Η Τράπεζα Κύπρου εξασφάλισε το ειδικό βραβείο αναγνώρισης «Τραπεζική Διακυβέρνηση Ευρώπη 2020» στον κλάδο  των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το βραβείο απονέμεται από το περιοδικό και την ιστοσελίδα «Ethical Boardroom» και αναγνωρίζει τις εξέχουσες ηγετικές ικανότητες των διοικητικών συμβουλίων ευρωπαϊκών εταιρειών που πέτυχαν να ανεβάσουν τον πήχη,  διασφαλίζοντας ότι πράγματι μια ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία και τη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Οι βραβεύσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της συνεχούς προσπάθειας του περιοδικού για αναβάθμιση των κριτηρίων εταιρικής διακυβέρνησης παγκοσμίως. Σύμφωνα με τους διοργανωτές «η υψηλού επιπέδου εταιρική διακυβέρνηση συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη απόδοση των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να βελτιώνουν τις πρακτικές διακυβέρνησής τους και να μας ενημερώνουν σε περίπτωση που αποφασίσουν να καταδείξουν το θετικό τους αντίκτυπο στην οικονομία και την ευρύτερη κοινωνία του τόπου τους».

Το 2018, το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Financial Reporting Council, FRC) ανανέωσε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και διαπίστωσε ότι μια πληθώρα μεγάλων εισηγμένων εταιρειών είχαν δώσει προτεραιότητα στην «αυστηρή συμμόρφωση», χωρίς ωστόσο να βελτιώσουν την εταιρική κουλτούρα και πολυμορφία ή να εξετάσουν με σοβαρότητα τις απόψεις των μετόχων και του κοινού. Το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ενθάρρυνε τις εταιρείες να εστιάσουν περισσότερο στα αποτελέσματα της εφαρμογής του Κώδικα κατά το 2020, «ειδικότερα στην αποτελεσματικότητα και στη λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο, και στον τρόπο με τον οποίο αυτό οδήγησε σε βιώσιμα οφέλη για τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη γενικότερα».

Το βραβείο αποτελεί επιστέγασμα των συνεχών προσπαθειών της Τράπεζας τα τελευταία χρόνια να αναμορφώσει το μέλλον του τραπεζικού τομέα της Κύπρου και να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου, ισχυρότερου και αξιόπιστου τραπεζικού ιδρύματος ικανού να στηρίξει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

Η Τράπεζα Κύπρου κάνει σταθερά βήματα ώστε να λειτουργεί σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εταιρικής διακυβέρνησης με συνετούς και αποτελεσματικούς ελέγχους που επιτρέπουν την αξιολόγηση και τη διαχείριση του κινδύνου. Η κατεύθυνση που δίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη διατήρηση μηδενικής ανοχής έναντι της μη συμμόρφωσης με πολιτικές και κανονισμούς καλλιεργώντας μια κουλτούρα αξιών που αποβλέπει σε συμπεριφορές βέλτιστων πρακτικών.

Ενταγμένη σε ένα μέλλον που επιζητά ισορροπία μεταξύ της ψηφιακής τεχνολογίας και της προσωπικής επαφής, η Τράπεζα Κύπρου βιώνει υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης από τους πελάτες της, τις εποπτικές αρχές και την κοινωνία. Όσοι συναλλάσσονται μαζί της ήδη απολαμβάνουν μια νέα αναβαθμισμένη εμπειρία και ένα ποιοτικότερο επίπεδο αξιόπιστης εξυπηρέτησης.

___

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ethicalboardroom.com/awards-protocol/