Η Τράπεζα Κύπρου και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την απασχόληση νέων στην Κύπρο

apply today phrase handwritten on chalkboard with vintage precise stopwatch used instead of O

H Τράπεζα Κύπρου, συνεχίζοντας τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Κυπριακή Δημοκρατία για €100 εκ. 

Το ποσό του δανείου ξεκινά από €150,000 μέχρι και €5 εκ. και παραχωρείται με ευνοϊκό επιτόκιο και όρους με διάρκεια από 12 έως 144 μήνες. 

Το δάνειο απευθύνεται σε:

  • Νέες και υφιστάμενες εταιρείες πελάτες της Τράπεζας Κύπρου. 
  • Επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν προσωπικό μέχρι 3,000 άτομα.

Με το σχέδιο χρηματοδοτούνται επενδύσεις και έξοδα που στοχεύουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω δραστηριοτήτων όπως είναι η αγορά, η ανακαίνιση, η επέκταση περιουσιακών στοιχείων για ιδία χρήση, η αγορά εξοπλισμού και ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αποταθούν σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας Κύπρου.