Η Τράπεζα Κύπρου δίπλα στους φοιτητές για παροχή επαγγελματικής εμπειρίας

Speaker talking in seminar with many of audiences for business meeting for key of success

Συμμετέχει στο έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας».

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Υπευθυνότητας, η Τράπεζα Κύπρου, συνεργάζεται με τα «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, ως μέρος του προγράμματος των σπουδών τους.

Η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει τη συνεργασία της με τα Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων, με συντονιστικό ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την παραχώρηση 7 θέσεων, για τους μήνες Ιούνιο/Ιούλιο

Τα Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, λειτουργούν στο πλαίσιο του ομώνυμου Έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός σκοπός των Γραφείων Διασύνδεσης είναι η τοποθέτηση φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τις θέσεις που παρέχει η Τράπεζα Κύπρου στο δίκτυο των Γραφείων Διασύνδεσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, https://2beconnected.ucy.ac.cy/2BC/.