Η Toyota ανέπτυξε ένα επαναστατικά νέο σύστημα ψεκασμού μπογιάς


Η Toyota Motor Corporation (Toyota) ανέπτυξε ένα νέο σύστημα ψεκασμού μπογιάς οχημάτων με απόδοση επικάλυψης πάνω από 95%, το υψηλότερο ποσοστό στον κόσμο *, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εκπομπών CO2 και στη διάδοση της τεχνολογίας επικάλυψης.

Συγκεκριμένα Toyota έχει αναπτύξει έναν νέο τύπο ψεκαστήρα μπογιάς χωρίς αέρα,  που χρησιμοποιεί στατικό ηλεκτρισμό αντί για αέρα, για να αντικαταστήσει τους συμβατικούς ψεκαστήρες μπογιάς-αέρα που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία βαφής του οχήματος. Ο νέος ανεπτυγμένος ψεκαστήρας χωρίς την χρήση αέρα, που είναι ο πρώτος του είδους του στον κόσμο που επιτυγχάνει πάνω από 95%* απόδοση επικάλυψης (η ποσότητα της μπογιάς που ψεκάζεται έναντι του ποσού που πραγματικά προσκολλάται στο σώμα του οχήματος), ποσοστό που αντιστοιχεί  στο υψηλότερο στον κόσμο, σε σχέση με τη συμβατική απόδοση που κυμαίνεται περίπου ανάμεσα στο 60 έως 70 τοις εκατό.

Με την ανάπτυξη και χρήση του ψεκαστήρα μπογιάς χωρίς αέρα, αναμένεται ότι η Toyota θα καταφέρει να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά περίπου 7%. Επιπλέον, η συσκευή συλλογής που βρίσκεται στον πυθμένα του θαλάμου χρωμάτων (η περιοχή όπου ψεκάζεται η μπογιά) μπορεί να γίνει πιο συμπαγής. Επομένως, είναι σε θέση να κάνει τις γραμμές παραγωγής βαφής πιο συμπαγείς.

Η Toyota προωθεί πρωτοβουλίες για να επιτύχει την πρόκληση μηδενικών εκπομπών που έχει θέσει, μέσω της πρόκλησης Plant Zero CO2 που έχει αναλάβει. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν από τους στόχους που περιλαμβάνονται στο Toyota Environmental Challenge 2050 που ανακοινώθηκε το 2015. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ανέπτυξε τον ψεκαστήρα μπογιάς χωρίς αέρα και τον έθεσε σε λειτουργία στις εγκαταστάσεις των εργοστασίων Takaoka και Tsutsumi. Προβλέπεται σταδιακή ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος ψεκασμού και σε άλλα εργοστάσια της Toyota ανά το παγκόσμιο, καθώς και εξέταση της ανάπτυξης του συστήματος τόσο σε άλλες εταιρείες του Ομίλου της Toyota όσο και σε άλλες εταιρείες κατόπιν σχετικής αδειοδότησης της συγκεκριμένης τεχνολογίας

Χαρακτηριστικά του ψεκαστήρα χωρίς αέρα

Ένας συμβατικός ψεκαστήρας μπογιάς με αέρα ψεκάζει μπογιά, χρησιμοποιώντας κυρίως αεροδυναμική δύναμη, και βάφει το σώμα του οχήματος με ατμοποιημένα σωματίδια. Για τον λόγο αυτό, τα σωματίδια της μπογιάς διασκορπίζονται από τον αέρα στο όχημα με αποτέλεσμα απόδοσης επίστρωσης περίπου 60 έως 70 τοις εκατό. Συγκριτικά, ο νέος ψεκαστήρας χωρίς αέρα χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό για ψεκασμό της μπογιάς (ηλεκτροστατικός ψεκασμός) και τα στατικά φορτισμένα σωματίδια επικαλύπτουν την επιφάνεια με τέτοιον τρόπο ώστε να βαρύνουν προς το σώμα του οχήματος (ηλεκτροστατική βαφή). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τεχνολογίες ηλεκτροστατικού ψεκασμού και ηλεκτροστατικής βαφής μειώνουν σημαντικά τον αριθμό των σωματιδίων που διασκορπίζονται, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλότερη απόδοση επικάλυψης.

Συμβατικός Ψεκαστηρας μπογιάς με αέρα

Δεδομένου ότι η ατμοποιημένη μπογιά ψεκάζεται πάνω στο σώμα του οχήματος με χρήση αέρα, το φαινόμενο ricochet προκαλεί τον διασκορπισμό πολλών σωματιδίων.

Νέος Ψεκαστηρας μπογιάς χωρίς αέρα

Δεδομένου ότι η μπογιά ψεκάζεται με ηλεκτρισμό και ηλεκτροστατική δύναμη, λίγα σωματίδια είναι διάσπαρτα.

* Από τον Μάρτιο του 2020, σύμφωνα με την Toyota Motor Corporation.

www.toyota.com.cy