Η «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» ενισχύει την επιστημονική της Ομάδα, στηρίζοντας τις ανάγκες των πρόωρων νεογνών και των γονέων τους


Ο Σύνδεσμος Φίλων Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Κύπρου, «Θερμοκοιτίδα Αγάπης», στο πλαίσιο της ιδιαίτερης φροντίδας και καλύτερης στήριξης της γονέων και των πρόωρων βρεφών ενισχύει την επιστημονική ομάδα, η οποία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και ενημέρωση, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των νεογνών (αλλά και των γονέων τους) στη διάρκεια της παραμονής τους στη Μονάδα.

Η ενίσχυση αυτή υλοποιείται με την ένταξη του κ. Γιάννη Λεμονή, Εργοθεραπευτή και της κ. Σκεύης Φιλίππου, Λογοπαθολόγου (ειδική στη σίτιση και κατάποση) στην επιστημονική ομάδα του συνδέσμου και η συνεισφορά τους αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στο ευρύτερο έργο που επιτελείται στη μονάδα.

Η «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» συνεχίζει ακατάπαυστα το ενεργό και δραστήριό της έργο με συντονισμένες δράσεις, διεκδικώντας βελτιώσεις και λύσεις στη νεογνική φροντίδα στην Κύπρο.