Η σημαντικότερη διεθνής διάκριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Investors In People Platinum και πάλι στον Όμιλο Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ


Η σημαντικότερη διεθνής διάκριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Investors In People Platinum και πάλι στον Όμιλο Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

Τη σημαντικότερη διεθνή διάκριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Investors In People Platinum, που τιμά ευρύτερα την κυπριακή επιχειρηματικότητα, κατέκτησε και πάλι ο Όμιλος Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ.

Σε συνέχεια της αξιολόγησης του 2018, όταν για πρώτη φορά ο Όμιλος διεκδίκησε και πέτυχε τη διάκριση αυτή, η νέα αξιολόγηση, που έγινε τον Μάρτιο του 2021 σύμφωνα με την προβλεπόμενη τριετή ισχύ της πιστοποίησης, απέφερε αυτή τη νέα σημαντική επιτυχία.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην κατηγορία διάκρισης Investors In People Platinum, ανήκει μόνο το 2% των Επιχειρήσεων παγκόσμια.

H συνολική διαδικασία αξιολόγησης περιλάμβανε μια σειρά από εξ’ αποστάσεως (online) και επιτόπου έρευνες, με χρήση ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων. Υπήρξε αντιπροσώπευση όλων των θέσεων και βαθμίδων των εργαζομένων, σύμφωνα με το λειτουργικό οργανόγραμμα του Ομίλου.

Διερευνήθηκαν σε βάθος μια σειρά θεμάτων όπως: οι τρόποι με τους οποίους ο Όμιλος Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ υλοποιεί τη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης, πρακτικές που διαμορφώνουν ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας,  τρόποι κινητροδότησης εργαζομένων, συνεχούς εκπαίδευσης, ατομικής βελτίωσης  και ενθάρρυνσης στην επίτευξη των στόχων τους, συστήματα αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η ενσωμάτωση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στην κατεύθυνση υλοποίησης της επιχειρησιακής στρατηγικής, η εστίαση στη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών, οι παράμετροι που επιδρούν στη συνολική απόδοση της εταιρείας κ.α.

Με βάση τη σχετική μελέτη αξιολόγησης, προσδιορίστηκαν οι ισχυρές διακριτές δυνάμεις του Ομίλου Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ:

  • Ισχυρή ηγεσία και διοικητική δομή
  • Αναγνώριση ταλέντων και συνεχής επένδυση στην ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
  • Ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς και στις διαφοροποιούμενες καταναλωτικές ανάγκες και συνήθειες των πελατών
  • Πρωταγωνιστικός ρόλος στην κυπριακή αγορά και άμεση ανταπόκριση στις προτεραιότητές της
  • Ισχυρές συνεργασίες εμπιστοσύνης, δημιουργώντας ένα τοπικό ανθεκτικό δίκτυο προμηθευτών με αντοχή στο χρόνο και ταχύτητα στις αλλαγές
  • Ενσωμάτωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, στο σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών, με καινοτόμο τρόπο
  • Η αποτελεσματική οργανωτική και λειτουργική δομή του Ομίλου που επιβεβαιώνει στην καθημερινή του λειτουργία την αποστολή του: Να κάνει όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα.

Το αποτέλεσμα αποτελεί επικύρωση των προσπαθειών να είναι ο Όμιλος C.A.Papaellinas «Εργοδότης Προτίμησης». Περαιτέρω, η πιστοποίηση Investors In People Platinum αντανακλά την αφοσίωση του Ομίλου Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ στη συνεχή προσπάθεια εξέλιξης των πρακτικών και διαδικασιών που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό του. Ταυτόχρονα επιβραβεύει την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και το υψηλό επίπεδο της εταιρικής κουλτούρας που μοιράζονται οι εργαζόμενοι του Ομίλου. Όλα αυτά που τον κάνουν να ξεχωρίζει ως “Εργοδότης Προτίμησης”.