Η LIDL ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ


Η LIDL ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Υπέγραψε τη χάρτα Διαφορετικότητας ως μέρος της δέσμευσής της για την προώθηση της διαφορετικότητας.

Με στόχο την εξάλειψη κάθε είδους αποκλεισμού από τον εργασιακό χώρο, η Lidl Κύπρου προχώρησε στην υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας (Diversity Charter) με τον επίσημο αντιπρόσωπο της Ευρωπαικής Ένωσης στη χώρα, το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, την Παρασκευή 5 Μαρτίου, μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον του κυπριακού επιχειρείν

 Σχετικά με την ημέρα υπογραφής

Ο Σπύρος Κονδύλης, Reginal Director της Lidl Κύπρου, ο οποίος και υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας διαδικτυακά, δήλωσε σχετικά: «Στη Lidl Κύπρου καθημερινά φροντίζουμε να αποδεικνύουμε έμπρακτα τη δέσμευση μας στην ισότητα και τη διαφορετικότητα, μέσα από τις υφιστάμενες διαδικασίες μας,

τις εταιρικές πρακτικές, την ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων μας κ.α.. Το ανθρώπινο δυναμικό της Lidl Κύπρου παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία και διαφορετικότητα μεταξύ του , συνεπώς  η διαχείριση της διαφορετικότητας, η αποδοχή της, και η ανάδειξη της ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αποτελούν βασικά και στρατηγικά ζητούμενα για την Lidl Κύπρου ».

Η Lidl Κύπρου δεσμεύεται να ενδυναμώνει καθημερινά τη μοναδικότητα των ανθρώπων της, να ενθαρρύνει τη διαφορετικότητά τους και να διασφαλίζει ότι θα βρίσκονται σε ένα εργασιακό περιβάλλον φιλικό, χωρίς διακρίσεις για όλους. Η διαμόρφωση μίας τέτοιας κουλτούρας επιτυγχάνεται μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες ισότητας και διαφορετικότητας, όπως είναι η προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων χωρίς στερεότυπα, η ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων με βάση τις ικανότητες τους, η ύπαρξη κοινού συστήματος αξιολόγησης, η εφαρμογή πολιτικής ίσων αμοιβών με βάση τις ικανότητες και την απόδοση, καθώς και η ύπαρξη πολιτικών και Κώδικα Δεοντολογίας.

Όλα αυτά διασφαλίζουν ότι η δικαιοσύνη και η ισότητα παραμένουν βασικές αξίες της κουλτούρας της εταιρείας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, η Lidl Κύπρου αφιερώνει τον μήνα Μάρτιο στις γυναίκες της με μια νέα καμπάνια επικοινωνίας, που θα δώσει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει μερικές μόνο από τις γυναίκες από τα γραφεία, τα καταστήματα και τα logistics centers, που διαπρέπουν εντός αλλά και εκτός της εταιρείας. Μάθετε περισσότερα για τη δέσμευση της Lidl Κύπρου σχετικά με την προώθηση της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον στο team.lidl.com.cy/diversity.Η Lidl Κύπρου συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους της και να τους θέτει στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Επισκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα:
www.lidl.com.cy 
www.facebook.com/lidlcy                    
www.instagram.com/lidl_cyprus 
www.twitter.com/Lidl_Cyprus_
www.linkedin.com/company/lidl-cyprus