Η Κύπρος συμμετέχει στην παγκόσμια μάχη κατά της ΑΚΝ


Στη μάχη αυτήν απέναντι στην Αθηροσκληρωτική Καρδιαγγειακή Νόσο (ΑΚΝ) συμμετέχει και η Κύπρος σε μια συνεχιζόμενη πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Novartis Pharma Services Inc. Κύπρου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καρδιοπαθών Λευκωσίας και το Global Heart Hub.

Πολύ πρόσφατα σε επιστημονική εκδήλωση του Συνδέσμου Καρδιοπαθών Λευκωσίας σε συνεργασία με τη Novartis Pharma Services Inc. Κύπρου, υπό την αιγίδα, της Κυπριακής Εταιρείας Αθηροσκλήρυνσης, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Παθολογικής Εταιρείας Κύπρου και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, με τη στήριξη της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) κατέστη σαφές ότι η σοβαρότητα και οι επιπτώσεις της Αθηροσκληρωτικής Καρδιαγγειακής Νόσου, μετατρέπουν σε επιτακτική ανάγκη, για την αντιμετώπισή της, την εγρήγορση και τη συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των κρατικών θεσμών, των επιστημονικών ομάδων, των ομάδων ασθενών και του γενικότερου κοινού. 

Η ΑΚΝ αξίζει επείγουσας προσοχής τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην Κύπρο, καθώς το 80% των πρόωρων καρδιαγγειακών συμβαμάτων θα μπορούσαν να προληφθούν. Πρόκειται για ένα φλέγον θέμα δημόσιας υγείας που επιβάλλεται να τεθεί στην κορυφή της ατζέντας για την υγεία, φέροντας στο προσκήνιο το Αόρατο Έθνος. Έναν πληθυσμό σε κίνδυνο, ο οποίος είναι αόρατος, αλλά όχι απροσδιόριστος και έχει ανάγκη να διεκδικήσει μια θέση στο φως.

Αξίζει να επισημανθεί ότι απαιτούνται συντονισμένες δράσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο πολιτείας, έτσι ώστε η Καρδιαγγειακή Νόσος να αποτελέσει προτεραιότητα υγείας και στην Κύπρο.

Η Επιτροπή Υγείας μέσω της αναπληρώτριας πρόεδρου της στη Βουλή, κ. Σάβιας Ορφανίδου έθεσε το θέμα προς συζήτηση στη βουλή, προτείνοντας μάλιστα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ενεργειών για ανάληψη δράσης, ώστε να πειστεί το Υπουργείο Υγείας και η εκτελεστική εξουσία εν γένει για τη σημαντικότητα της χάραξης Εθνικής Στρατηγικής.

Για την Κύπρο είναι αδήριτη η αναγκαιότητα δημιουργίας μιας Εθνικής Στρατηγικής για αντιμετώπιση και αναχαίτηση της ασθένειας και η σημαντικότητα της δημιουργίας και διατήρησης ενημερωμένου αρχείου καταγραφής και σύνοψης των στοιχείων που αφορούν στην ΑΚΝ.

Η Αθηροσκληρωτική Καρδιαγγειακή Νόσος (AKN) ευθύνεται για τους 4 στους 5 θανάτους από καρδιαγγειακά αίτια. Όσον αφορά στην Κύπρο, διεθνή στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι θάνατοι από Καρδιαγγειακή νόσο αποτελούν το 35% των συνολικών θανάτων ετησίως (Global Burden of disease collaborative network study 2017).

Το Invisible Nation είναι ένα πρόγραμμα για την υλοποίηση του οποίου συνεργάζονται το Global Heart Hubκαι η Novartis με στόχο να φέρουν σε επαφή ένα παγκόσμιο δίκτυο οργανώσεων ασθενών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών από τον χώρο των καρδιαγγειακών (ΚΑ) νόσων που έχουν δεσμευτεί να επιφέρουν συστηματικές αλλαγές στην αντιμετώπιση της AKN.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η ένταξη του Συνδέσμου Καρδιοπαθών Λευκωσίας στο παγκόσμιο δίκτυο συνδέσμων καρδιοπαθών Global Heart Hub(Global Heart Hub – The Alliance of Heart Patient Organisations) .

###