Η κυπριακή φαρμακευτική βιομηχανία Remedica δείχνει εμπράκτως την αγάπη της για το περιβάλλον μέσω της διοργάνωσης δενδροφύτευσης


Στο πνεύμα της δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης, η κορυφαία κυπριακή φαρμακευτική βιομηχανία Remedica, στην οποία πρόσφατα απονεμήθηκε το βραβείο “Χρυσού Προστάτη του Περιβάλλοντος”, διοργάνωσε δραστηριότητα δενδροφύτευσης στο Πάρκο στην οδό Γεσθημανής στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού, στις 23 Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο των προσπάθειών της για να ενθαρρύνει τη προστασία του περιβάλλοντος και τη προώθηση της βιωσιμότητας.

Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν ήταν απλώς μια δράση Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης. Κύριος γνώμονας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας είναι ένα καλύτερο αύριο. Έτσι, οι άνθρωποι της Remedica ένωσαν τις δυνάμεις τους και το πάθος τους, συνεισφέροντας στη δημιουργία ενός βιώσιμου και αειφόρου περιβάλλοντος για όλες τις μελλοντικές γενιές.

Μέσα από τις προσπάθειες των υπαλλήλων της εταιρείας, φυτεύτηκε πληθώρα δέντρων, συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης κοινότητας και κάνοντας την περιοχή πιο όμορφη και ευχάριστη.

Η περιβαλλοντική ευθύνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητες της εταιρείας. Γι’ αυτόν τον λόγο η Remedica λαμβάνει τακτικά πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Για πολλά χρόνια, σημαντική αποστολή της εταιρείας ήταν να προωθήσει την ανάπτυξη της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιείται, να συμβάλει στην ευημερία του πληθυσμού της και να οικοδομήσει ένα ισχυρό και βιώσιμο μέλλον.

Η Remedica βλέπει τη φύτευση δέντρων ως σύμβολο ελπίδας και συνέχειας της ζωής. Η δραστηριότητα αυτή εμπνέει την κοινωνία να επικεντρωθεί στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα προάγει την κουλτούρα μιας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, δίνοντας έμφαση στη σημασία της διατήρησης των δασών σε παγκόσμια κλίμακα.