Η ΚΕΑΝ συνεχίζει να ενισχύει περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν σε μια πιο πράσινη Κύπρο


Ο Όμιλος ΚΕΑΝ, επιδιώκοντας τη συνεχή και δραστική μείωση του βιομηχανικού του αποτυπώματος στο περιβάλλον και στην προσπάθειά του για μια πράσινη Κύπρο, πραγματοποίησε δενδροφύτευση στην περιοχή Σπήλια, σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία «ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» του Together Cyprus. Η εν λόγω ενέργεια εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, που επί σειρά ετών, στηρίζει αποφασιστικά μια πλειάδα περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών και δράσεων προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας.

Η Deputy Marketing Manager του Ομίλου ΚΕΑΝ, Μαρία Οδυσσέως, δήλωσε σχετικά: «Η ΚΕΑΝ διαχρονικά ήταν και παραμένει ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή και γι’ αυτό κάθε χρόνο προσπαθεί να ενισχύει περιβαλλοντικές ενέργειες που έχουν στόχο τόσο στην αποκατάσταση του φυσικού τοπίου της Κύπρου, όσο και στη μείωση του βιομηχανικού της αποτυπώματος. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η συνεργασία μας με τον οργανισμό Together Cyprus συνεχίζεται και φέτος, καθώς αναγνωρίζουμε το έργο που επιτελεί μέσω των δράσεων του, συμβάλλοντας στην προστασία και διατήρηση του φυσικού μας περιβάλλοντος.»

Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία «ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» του Together Cyprus έχει αναπτυχθεί από τους Επίτροπους Περιβάλλοντος και Εθελοντισμού, το Τμήμα Δασών, την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου, με στόχο την αξιοποίηση της έντονης διάθεσης για εθελοντική εργασία και/ή οικονομική στήριξη για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές καθώς και τη διατήρηση του πρασίνου στην Κύπρο.

Ο Όμιλος ΚΕΑΝ, μέσω του προγράμματος ΕΚΕ που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια, έχει συμβάλει στις προσπάθειες ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα, είτε με την οικονομική στήριξη προγραμμάτων, είτε με την προώθηση δράσεων για την ανάπτυξη κουλτούρας ανακύκλωσης στην κοινωνία. Παράλληλα, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα εργοστάσιά του για τη μείωση του διοξείδιού του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, στην αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας για την αποτελεσματικότερη χρήση φυσικών πόρων και σε πολλές άλλες ουσιαστικές ενέργειες με γνώμονα τον σταδιακό περιορισμό του βιομηχανικού του αποτυπώματος στο περιβάλλον.