Η Ινδία επιταχύνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής


Του Harsh V. Shringla, Υπουργού Εξωτερικών της Ινδίας

Πέντε χρόνια μετά τη Συμφωνία των Παρισίων, η Ινδία συγκαταλέγετε στις λίγες αναπτυσσόμενες χώρες που όχι μόνο κατάφεραν να είναι πολύ κοντά στην κάλυψη των «πράσινων» στόχων τους, αλλά εντατικοποιούν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές τους με στόχο τη δραστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στην πρόσφατη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για την κλιματική αλλαγή που φιλοξένησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, παρουσίασε την προσέγγιση της χώρας, εστιάζοντας παράλληλα στην αναγκαιότητα να τεθούν ακόμη πιο ψηλοί στόχοι αντιμετώπισης της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει μέχρι σήμερα. Ξεκαθάρισε επίσης πως η Ινδία όχι μόνο θα πετύχει τους στόχους της που οριστήκαν από τη συμφωνία των Παρισίων, αλλά σκοπεύει να τους ξεπεράσει.

Στην Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για τις κλιματικές αλλαγές, το 2019, ο Μόντι είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως «οι πράξεις μετρούν και όχι τα λόγια». Έκτοτε, η Ινδία προβαίνει σε ουσιαστικά βήματα για αλλαγή και βελτίωση σε τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανία, οι μεταφορές, η γεωργία και η προστασία χώρων πρασίνου, σε μια συλλογική προσπάθεια της χώρας να ηγηθεί των δράσεων για το κλίμα.

Η Ινδία αναγνωρίζει πως οι κλιματικές αλλαγές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν συνολικά και πως επιβάλλεται ένα καλά οργανωμένο και ολοκληρωμένο πλάνο δράσης για επίτευξη του στόχου. Χρειάζεται καινοτομία και υιοθέτηση νέων και βιώσιμων τεχνολογιών. Έχοντας πλήρη επίγνωση αυτών των προϋποθέσεων, η Ινδία έχει ενσωματώσει την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών στις εθνικές αναπτυξιακές και βιομηχανικές στρατηγικές της.

Η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο αυτή της στρατηγικής της Ινδίας, καθώς η χώρα κατάφερε να αποστασιοποιηθεί από τα ορυκτά καύσιμα και να επικεντρωθεί σε ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή ενέργειας στη χώρα. Αυτή την πρακτική σκοπεύει να συνεχίσει η χώρα, εξερευνώντας τις δυνατότητες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας της Ινδίας, με τη χρήση ΑΠΕ είναι η τέταρτη μεγαλύτερη στον κόσμο, και οι δράσεις για περαιτέρω διεύρυνση που βρίσκονται σε εξέλιξη με τη χρήση της πιο καθαρής και άμεσης πηγής ενέργειας, τον ήλιο, αποτελούν μια από τις σημαντικότερες προσπάθειες που καταβάλλονται αυτή τη στιγμή στον κόσμο. 

Η πρόοδος ήδη είναι εμφανής. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ αρχικά η χώρα δεσμεύτηκε για 175GW από ΑΠΕ μέχρι το 2022, αναμένεται να υπάρξει υπέρβαση του στόχου, φτάνοντας τα 220GW στα επόμενα δύο χρόνια. Μάλιστα, τέθηκε ακόμη πιο ψηλός στόχος, για την παραγωγή 450GW καθαρής ενέργειας, μέχρι το 2030. Εργαζόμαστε με σκοπό να πετύχουμε το 40% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ινδία να προέρχεται από ΑΠΕ μέχρι το 2030. Αυτή η προσπάθεια πράσινης ενέργειας, συμβαδίζει με την εκστρατεία για μείωση των εκπομπών ρύπων της χώρας κατά 33-35% (από τα επίπεδα του 2005) μέχρι το 2030. 

Η Ινδία έχει ήδη διάφορα σχέδια εν δράση, σε σχέση με τις υποχρεώσεις της για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έθεσε σε εφαρμογή το σύστημα Ujala, μια εθνική προσπάθεια για χρήση λαμπτήρων LED που θα μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 38,5 εκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο. Επίσης, το σχέδιο Ujjwala, κάτω από το οποίο 80 εκατομμύρια νοικοκυριά επωφελούνται από καθαρό αέριο για μαγειρική, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία στον κόσμο για παροχή καθαρής ενέργειας.

Οι δράσεις για το κλίμα και τη βιωσιμότητα στην Ινδία έχουν διεισδύσει στα πλείστα κυβερνητικά προγράμματα και τομείς. Το πρόγραμμα Smart Cities είναι ήδη σε εφαρμογή σε 100 πόλεις της χώρας σε μια προσπάθεια να γίνουν πιο βιώσιμες και να προσαρμοστούν στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Το εθνικό πρόγραμμα ποιότητας του αέρα, στοχεύει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο 20-30% τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ακόμη ένα πρόγραμμα νευραλγικής σημασίας είναι το Jal Jeevan το οποίο έχει σκοπό στην παροχή καθαρού πόσιμου νερού σε όλα τα νοικοκυριά  της αγροτικής Ινδίας μέχρι το 2024. Επίσης, περισσότερα δέντρα φυτεύονται και διάφορα τεμάχια μη καλλιεργήσιμης γης έχουν μετατραπεί ως «χωματερές» για την απορρόφηση περίπου 2.5-3 δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Παράλληλα, η χώρα εργάζεται εντατικά για τη δημιουργία ενός πράσινου δικτύου μεταφορών, την κατασκευή καινοτόμων υποδομών για συστήματα μαζικής μεταφοράς, πράσινους αυτοκινητόδρομους και πλωτές οδούς, αλλά και για την εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου που έχει σκοπό να αντικαταστήσει το 30% των οχημάτων στους δρόμους με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Αυτές οι πρωτοβουλίες, είναι ζωτικής σημασίας για την Ινδία, αφού η χώρα είναι ανάμεσα στις πιο ευάλωτες σε σχέση με τον αντίκτυπο που φέρνει η κλιματική αλλαγή.

Φυσικά ο δρόμος είναι μακρύς, με τις προσπάθειες της Ινδίας ήδη να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα. Η Ινδία κατάφερε σε σχεδόν δέκα χρόνια να μειώσει τις εκπομπές της κατά 21% (2005-2014), με προβλεπόμενες επιπρόσθετες μειώσεις για τις επόμενες δεκαετίες. Η χώρα, στέκει υπεύθυνα απέναντι στις υποχρεώσεις της σχετικά με την κλιματική αλλαγή και υπερβαίνοντας τις δεσμεύσεις της έναντι της συμφωνίας του Παρισίου, εξερευνά και υιοθετεί καινοτόμες λύσεις για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Αυτό είναι ενδεικτικό μέσω της πρωτοβουλίας δημιουργίας διεθνών οργανισμών, όπως η Διεθνής Ηλιακή Συμμαχία και ο Συνασπισμός για ανθεκτικές σε καταστροφές υποδομές για συλλογική δημιουργία χαμηλών σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα οδών. Περισσότερες από 80 χώρες συμμετέχουν ενεργά στη Διεθνή Ηλιακή Συμμαχία καθιστώντας την ως έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους διεθνείς οργανισμούς.

Ο συνδυασμός της εθνικής δράσης, της ηγεσίας και της υπευθυνότητας, καθιστά την Ινδία ως τη μοναδική αναπτυσσόμενη χώρα που δείχνει τον δρόμο και που κάνει τα λόγια πράξεις σε σχέση με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.