Η IBM υλοποιεί Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων στην ELPEDISON για τη δημιουργία πλαισίου Διακυβέρνησης Επιχειρησιακών Δεδομένων με στόχο τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και της λειτουργικής επίδοσης


Η IBM, κορυφαίος πάροχος υβριδικού νέφους, τεχνητής νοημοσύνης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοινώνει την υλοποίηση της Πλατφόρμας Διαχείρισης Δεδομένων (Enterprise Data Management Platform) στην ELPEDISON, μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Στόχος της πλατφόρμας είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δεδομένων της και η διασφάλιση αποτελεσματικών διαδικασιών επικοινωνίας, ροής, ενημέρωσης και ποιότητας δεδομένων.

Η αξιοποίηση της δυναμικής των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την ELPEDISON. Για την περαιτέρω επιτάχυνση της μετάβασης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η νέα πλατφόρμα θεωρείται θεμελιώδης για την εισαγωγή του Πλαισίου Διαχείρισης Δεδομένων ως βασική πρακτική σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Καθώς η πολυπλοκότητα και η κλίμακα της ανάπτυξης λογισμικού αυξάνονται, ενώ παράλληλα το περιβάλλον των υποδομών αξιοποιεί συνεχώς νέες τεχνολογικές τάσεις, η υιοθέτηση δομημένων διαδικασιών και ειδικών εργαλείων για συστηματική διαχείριση δεδομένων είναι επιτακτική. Η εφαρμογή της Πλατφόρμας Διαχείρισης Δεδομένων της ELPEDISON συμβαδίζει πλήρως με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, όπου τα δεδομένα θεωρούνται πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο.

Η παροχή ορθών, συνεπών, έγκαιρων και αξιόπιστων δεδομένων θα επιτρέψει στην ELPEDISON να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους, να βελτιώσει την εξυπηρέτηση πελατών, να αυξήσει τη λειτουργική της απόδοση και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές της υποχρεώσεις. Συνολικά, η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Δεδομένων θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για την επιτάχυνση του προγράμματος Ψηφιοποίησης της ELPEDISON. Αποτελεί δε το κλειδί για τη μέγιστη αξιοποίηση των δεδομένων της εταιρείας και τη διασφάλιση αποτελεσματικών διαδικασιών διακυβέρνησης δεδομένων. Επιπλέον, η Πλατφόρμα θα παρέχει σαφήνεια σε ό,τι αφορά στις κατηγορίες δεδομένων και τις αντίστοιχες επιχειρηματικές λειτουργίες, ενώ θα συμβάλει στην οικοδόμηση της απαραίτητης κουλτούρας στον οργανισμό, με επίκεντρο τα δεδομένα.

Στο πλαίσιο αυτής της λύσης, η IBM προσφέρει ολοκληρωμένες δυνατότητες διακυβέρνησης δεδομένων (data governance), διαχείρισης οντοτήτων (entity resolution), ενοποίησης δεδομένων (data integration), εικονικοποίησης δεδομένων (data virtualization) και διαχείρισης απορρήτου δεδομένων (data privacy management capabilities).

Η πλατφόρμα IBM Cloud Pak for Data, ειδικά σχεδιασμένη με αρχιτεκτονική data fabric, επιτρέπει στην ELPEDISON να συλλέγει, να οργανώνει και να αναλύει την ποιότητα των δεδομένων της ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους, είτε βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της είτε σε οποιονδήποτε πάροχο cloud. Πρόκειται για μια λύση Διαχείρισης Δεδομένων που βασίζεται σε ενεργά μεταδεδομένα και διευκολύνει τη δημιουργία προφίλ δεδομένων (data profiling), την αυτοματοποίηση ελέγχου ποιότητας δεδομένων (automated data quality), την καταγραφή (data cataloging), την προέλευση (data lineage), την ιχνηλασιμότητα (data traceability) και την αποκατάσταση (data remediation) των δεδομένων. Τα θεμέλια  της λύσης βασίζονται στην υποδομή υβριδικού νέφους Red Hat OpenShift, η οποία υλοποιείται στο IBM Cloud και διασφαλίζει μια απρόσκοπτη εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων χωρίς περιορισμούς.