Η εταιρία ΑΛΑΜΠΡΑ στηρίζει το European Wool Exchange


H εταιρία Α/φοί Πέτρου, γνωστή για τα προϊόντα Αλάμπρα και «η γιαγιά», στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης και φιλοσοφίας για προστασία του περιβάλλοντος, στηρίζει και συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του ιδρύματος European Wool Exchange (EWE).  Στόχος του ιδρύματος είναι ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ πολλών συνδέσμων και ομάδων στην Ευρώπη, που έχουν κοινό στόχο την κυκλική οικονομία του πρόβειου μαλλιού. 

Φέτος, καθιερώθηκε για πρώτη φορά η 9η Απριλίου ως η Ευρωπαϊκή Μέρα Πρόβειου Μαλλιού όπου η εταιρία Α/φοί Πέτρου, ήταν χορηγός της διαδικτυακής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε. Κατά την εκδήλωση, το  κοινό ενημερώθηκε για την κυκλική οικονομία του πρόβειου μαλλιού και την επιστροφή του στην κοινωνία μας ως πολύτιμος πόρος. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση του πρόβειου μαλλιού στην υγεία και την ευημερία των ατόμων και της κοινωνίας.

Το πρόβειο μαλλί δεν είναι απόβλητο γιατί έχει πολλαπλές χρήσεις. Ακόμα και το μαλλί που δεν είναι κατάλληλο για περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στόμια για την επισκευή μονοπατιών και μονοπατιών πεζοπορίας ή μπορεί να υποστεί επεξεργασία ως λίπασμα. Περαιτέρω, αφού επεξεργαστεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλέξιμο. Γι’ αυτό άλλωστε, το EWE υποστηρίζει το «θεραπευτικό πλέξιμο», δεδομένης και της ιδιότητας του να ηρεμεί το μυαλό, να μειώνει το άγχος και τον πόνο καθώς και να διευκολύνει την ένταξη των ατόμων στην κοινωνία. 

Η κυκλική οικονομία του πρόβειου μαλλιού είναι η ανακύκλωσή του και η επιστροφή του ως πολύτιμου πόρου με πολλαπλές χρήσεις στην κοινωνία. Όλοι ξέρουμε πως δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης, και η κυκλική οικονομία πρόβειου μαλλιού είναι μια πρόκληση που θα αφήσει στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας μια πιο υγιή ζωή και έναν καθαρό πλανήτη.

Τέλος, η εταιρία Α/φοί Πέτρου, επαναδιατυπώνει τη δέσμευση της για εντατικοποίηση των δράσεων της που αποσκοπούν στη στήριξη της κυκλικής οικονομίας του πρόβειου μαλλιού και γενικότερα μίας πιο πράσινης ανάπτυξης.