Η Epic επενδύει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής


Η Epic, ως πρωτοπόρος εταιρεία, επενδύει στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη με απώτερο σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της και τη συμβολή της στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

Με όραμα ένα πιο πράσινο μέλλον και με μεγαλύτερο σεβασμό προς τον πλανήτη, η Εpic έχει εντάξει στη στρατηγική της την περιβαλλοντική ευαισθησία μέσα από πρακτικές που αποσκοπούν τη σταδιακή μείωση των ρύπων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε στην υιοθέτηση υβριδικών συστημάτων για την τροφοδοσία των Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας που διαθέτει, με στόχο τη μείωση των καυσίμων και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το υβριδικό σύστημα που χρησιμοποιεί η Epic συνδυάζει την τεχνολογία χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα) με την τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας (σύστημα μπαταριών τελευταίας τεχνολογίας). 

Τα υβριδικά αυτά συστήματα διαχειρίζονται έξυπνα τη ροή ισχύος στο σύστημα με σκοπό να μεγιστοποιήσουν το ποσοστό κατανάλωσης πράσινης ενέργειας από τους Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας. 

Σήμερα, χρησιμοποιώντας ήδη 10 υβριδικά συστήματα για την τροφοδοσία των Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, επιτυγχάνεται μείωση στην εκπομπή ρύπων κατά 70%. Με μακροπρόθεσμό στόχο την απεξάρτησή της από τη χρήση πετρελαίου και αντικατάστασή του με πράσινη ενέργεια, η Epic στοχεύει να επενδύσει στην υιοθέτηση και χρήση ακόμη 30 υβριδικών συστημάτων εντός των επόμενων 6 μηνών.

Ο CEO της Epic, Θάνος Χρονόπουλος, τόνισε πως η πράσινη ενέργεια και οι βιώσιμες πρακτικές αποτελούν πυλώνα ανάπτυξης για κάθε σύγχρονη και ανταγωνιστική εταιρεία. «Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα που θέτουν σε κίνδυνο καθημερινά πλέον την υγεία μας αλλά και την κοινωνική και οικονομική μας ανάπτυξη. Πρέπει όλοι μαζί να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση και να επιτύχουμε ένα καλύτερο και βιώσιμο αύριο. Η εφαρμογή υβριδικών συστημάτων για την τροφοδοσία των Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής μας στρατηγικής, για υιοθέτηση ESG κριτηρίων στις δραστηριότητες, στις εσωτερικές διαδικασίες μας, αλλά και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Η συμμετοχή στις προσπάθειες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, εντάσσοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη ζωή μας, βρίσκεται στις κορυφαίες προτεραιότητες της Epic».