Η ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΥΣΗ

Από The Meditation Guru – Rajesh Ananda

Όταν επιλέγετε μια “γρήγορηλύση” (τεχνική ή άλλη), αντιμετωπίζετε μόνο το αποτέλεσμα και όχι την αιτία. Ζούμε σε έναν κόσμο άμεσης ικανοποίησης – τον κόσμο της γρήγορης λύσης. Η πραγματικότητα είναι ότι οι γρήγορες λύσεις  δεν δουλεύουν στην προσωπική άνθιση.

Οι γρήγορες λύσεις δεν είναι ούτε διαρκείς ούτε βιώσιμες. Μια γρήγορη λύση για οποιοδήποτε πρόβλημα έχει σκοπό μόνο να διατηρήσει τα πράγματα μέχρι να βρεθεί μια αποτελεσματική μακροπρόθεσμη λύση. Απλά τρίβεις αλάτι στην πληγή. Επιπλέον, καμία γρήγορη λύση δεν έχει σχεδιαστεί για να αλλάζει συνήθειες.

Όλες οι διαρκείς εσωτερικές αλλαγές απαιτούν χρόνο, και η προσπάθεια και η επιμονή είναι το κλειδί για την προσωπική μεταμόρφωση. Η γρήγορη λύση είναι παροδική – εάν θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, πρέπεινα δουλέψουμε.

Έτσι, ο φαινομενικά εύκολος ή γρήγοροςδρόμος συνήθως δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός.

Συνεπώς, συνεχίστε να διαλογίζεστε και βάλτε συνειδητή προσπάθεια και θα πετύχετε!

Επιτρέψτε μου να σας δείξω πώς …