Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Παρουσιάζει το Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών του Αυτοκινητόδρομου που αξιοποιεί την Tεχνολογία της ΙΒΜ Στόχος η Bελτιστοποίηση της Λειτουργίας του Αυτοκινητόδρομου


Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. (Aegean Motorway S.A.), παραχωρησιούχος εταιρεία που διαχειρίζεται τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί, και η IBM, πάροχος υβριδικού νέφους, τεχνητής νοημοσύνης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοινώνουν την υλοποίηση της λύσης Motorway Management Services System (MMSS), ένα σύστημα διαχείρισης των υποδομών του Αυτοκινητοδρόμου που αξιοποιεί τις δυνατότητες του IBM Maximo® Application Suite (MAS).

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. μετά από ενδελεχή έρευνα της αγοράς επέλεξε στρατηγικά το IBM MAS ως τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος MMSS, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των παγίων, την παρακολούθηση της χρήσης των αποθεμάτων, τον προγραμματισμό των ελέγχων και τις πρακτικές για τη διαχείριση των εργασιών συντήρησης.

Το IBM Maximo® Application Suite αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των παγίων καθώς συμβάλει στην παρακολούθηση, τη συντήρηση και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, της αξιοπιστίας και της διάρκειας ζωής τους. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων για την παρακολούθηση των επιδόσεων των παγίων σε πραγματικό χρόνο, τη διαχείριση των εργασιών συντήρησης και των αποθεμάτων, τον έλεγχο του κόστους και του προγραμματισμού, καθώς και την προληπτική συντήρηση και την πρόσβαση σε όλα τα πάγια μέσω της τεχνολογίας GIS.

Ο Nίκος Μανιάτης, Γενικός Διευθυντής της ΙΒΜ Ελλάδας και Κύπρου τόνισε: «Μέσω της λύσης MMSS, εστιάζουμε στην ενδυνάμωση των ομάδων με πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας ενημερωμένες, συντονισμένες και άμεσες δράσεις απόκρισης. Μια πρωτοβουλία που απλοποιεί τις επιχειρησιακές πρακτικές, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τη συνολική βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των παγίων, της συντήρησης και των εργασιών, συνιστώντας ένα σημαντικό βήμα προς την εξέλιξη των υπηρεσιών διαχείρισης των αυτοκινητόδρομων. Νέα πρότυπα αποδοτικότητας και αριστείας καθορίζονται, τα οποία συμβαδίζουν πλήρως με τις συγκεκριμένες ανάγκες της Aegean Motorway».

 Ο Δημήτριος Γκατσώνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου υπογράμμισε: «Αναγνωρίζουμε τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων μας μια εξαιρετικά ικανή ομάδα, εξοπλισμένη με ένα κορυφαίο εργαλείο. Ο κύριος στόχος μας είναι το Maximo να αποτελέσει κινητήρια δύναμη των διεργασιών του αυτοκινητόδρομου, συνδυάζοντας απρόσκοπτα δεδομένα από διαφορετικές πηγές και καθιστώντας τα γρήγορα και εύκολα διαθέσιμα στους ανθρώπους μας που τα χρειάζονται. Η λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου είναι ένα ομαδικό εγχείρημα, που προϋποθέτει επαρκή ενημέρωση, συντονισμό και άμεση απόκριση, και είμαστε βέβαιοι ότι η λύση MMSS θα αλλάξει τα δεδομένα σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση».