H SAP ενδυναμώνει την ηγετική της θέση στο βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη ERP με SAP S/4HANA

Η SAP ανακοίνωσε πρόσφατα μία σειρά καινοτομιών στο SAPS/4HANA, ώστε να διευκολύνει την προσθήκη Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑI) και robotics, και την δημιουργία προσαρμοσμένων εφαρμογών. Αυτό θα βοηθήσει τις εταιρείες να βελτιώσουν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα, να αυτοματοποιήσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και να προβαίνουν σε ακριβείς προβλέψεις που επιτρέπουν την καλύτερη λήψη αποφάσεων.

Με περισσότερες από 100 out-of-the-box δυνατότητες που βασίζονται στην αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και robotics, η έκδοση 1905 του SAP S/4HANA Cloud εδραιώνει τη θέση του ως το πιο έξυπνο ERP σύστημα στην αγορά, σήμερα. Οι νέες προσθήκες ενισχύουν τον στόχο της SAP, που ανακοινώθηκε το 2018, για αυτοματοποίηση του 50% των χειρωνακτικών εργασιών στο ERP σύστημα κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Παραδείγματα νέων δυνατοτήτων AI περιλαμβάνουν:

  • Έξυπνη διαχείριση δεδουλευμένων εσόδων: Επιτρέπει τον ταχύτερο κλείσιμο των βιβλίων με την αυτοματοποιημένη μετατροπή των δεδομένων από τις εντολές αγοράς σε καταχωρημένες εγγραφές
  • Πρόταση κώδικα βλαβών: Επιταχύνει τους ελέγχους ποιότητας και αυξάνει την ποιότητα των δεδομένων, ταυτόχρονα με την αυτοματοποιημένη κατηγοριοποίηση των ελαττωμάτων
  • Καταχώρηση οικονομικών περιοδικών με έξυπνη ρομποτική διαδικασία αυτοματοποίησης: Αυτοματοποιεί τη συλλογή, εξαγωγή και επικύρωση των οικονομικών εφημερίδων από e-mails και τη μαζική μεταφόρτωση των δεδομένων στο SAP S/4HANA

Με υποστήριξη διαθέσιμη σε 40 χώρες και σε 22 γλώσσες, οι πελάτες μπορούν τώρα να επαναπροσδιορίσουν τις επιχειρήσεις τους, παγκοσμίως, και να χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να δώσουν ώθηση σε:

  • Νέα επιχειρηματικά μοντέλα: Προσομοίωση των νέων εμπορικών προσφορών με ακρίβεια, με βάση την τιμολόγηση συνδρομής και χρήσης, ενώ μπορούν να τις διαχειρίζονται 40% ταχύτερα- εισάγοντας εξελιγμένα μοντέλα κατανομής εσόδων με συνεργάτες
  • Έξυπνο σχεδιασμό προϊόντων και ταχύτερο χρόνο μετάβασης στην αγορά : Ταχύτερη ενσωμάτωση των ιδεών, οι οποίες έχουν προκύψει από το feedback και τις εμπειρίες των πελατώνστις διαδικασίες σχεδιασμού των προϊόντων – με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο χρόνος μετάβασης των προϊόντων στην αγορά, ελαττώνοντας στο μισό τον χρόνο που χρειάζεται για τη βελτιστοποίηση της τιμολόγησης, με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων
  • Εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες: Μείωση του χρόνου που απαιτείται για τον καθορισμό, την παραγωγή και την κυκλοφορία των προϊόντων στην αγορά, με εξατομικευμένες παραλλαγές προϊόντων κατά 10 έως 20% – εντοπισμός, παρακολούθηση και συντήρηση εξατομικευμένων προϊόντων καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος

Για να διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο τόσο η λήψη των σωστών αποφάσεων από τους πελάτες, όσο και η διαχείριση των εργασιών τους σε πραγματικό χρόνο, λανσαρίστηκε μια ακόμα πιο βελτιωμένη ενσωμάτωση της λύσης SAP Analytics Cloud και SAP S/4HANA, συνδυάζοντας το σχεδιασμό, την ανάλυση και την εκτέλεση.

«Στην σημερινή οικονομία της εμπειρίας, οι επιχειρήσεις αναζητούν νέους τρόπους για την εξυπηρέτηση και την ευχαρίστηση των πελατών τους», δήλωσε ο JanGilg, SeniorVicePresident&Head της SAPS/4HANA. «Στόχος της SAP είναι να βοηθήσει τις εταιρείες να φτάσουν σε αυτό το σημείο με τη δημιουργία έξυπνων επιχειρήσεων. Με την 40ετή πείρα μας στις πιο κρίσιμες επιχειρηματικές διαδικασίες στον κόσμο – σε συνδυασμό με τις γνώσεις μας για περισσότερους από 25 τομείς βιομηχανίας – είμαστε ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης τους για την επίτευξη πραγματικών αποτελεσμάτων, με την καλύτερη δυνατή χρήση πληροφοριών και δεδομένων».

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη για την μετάβαση στο Cloud

ToSAPS/4HANA είναι το κορυφαίο έξυπνο ERP σύστημα της αγοράς, με βαθιά, ολοκληρωμένη κάλυψη διαδικασιών σε 25 τομείς βιομηχανίας. Πρόκειται για το μόνο cloudERP το οποίο υποστηρίζει ολοκληρωμένα, υβριδικά σενάρια που περιλαμβάνουν cloud, ιδιωτικό cloud και on-premiselandscapes.

Για μεγαλύτερη ευελιξία, οι εταιρείες μπορούν να μεταβούν στο SAPS/4HANACloud, με τον δικό τους ρυθμό, επιτρέποντας χρήση του cloud, που ευθυγραμμίζεται με τις εξατομικευμένες επιχειρηματικές προτεραιότητες.

Οι εταιρείες μπορούν να εφαρμόσουν επιλεκτικά προηγμένες αλυσίδες διαδικασιών, ομαδικό reporting, προηγμένες διαδικασίες προμηθειών στο cloud, διατηρώντας ταυτόχρονα τις υπόλοιπες δυνατότητες του SAP S/4HANA ERP στα υπάρχοντα περιβάλλοντα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ακολουθήσουν μια βαθμιαία προσέγγιση, με ταχύτερα αποτελέσματα που έχουν προστιθέμενη αξία για τις εταιρείες.

Για να αυξήσει περαιτέρω την ταχύτητα της καινοτομίας της, η SAP σχεδιάζει να προσφέρει το 2020, μηνιαίες κυκλοφορίες του SAP S/4HANA Cloud, για μεγαλύτερο έλεγχο στην ενεργοποίηση νέων λειτουργιών. Με μια μακρά πορεία αξιοπιστίας, η SAP σχεδιάζει να αυξήσει τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών SAP S/4HANA Cloud στο 99,9% μέχρι το 2019, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση των υψηλότερων επιπέδων απόδοσης, ώστε οι εταιρείες να μπορούν να επιτύχουν απαράμιλλη επιχειρηματική ευελιξία.

Διευρύνοντας τις επιλογές που παρέχει, η SAP σχεδιάζει να ‘τρέξει’ το SAPS/4HANACloud στην Πλατφόρμα GoogleCloudPlatform, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, ενώ στο τέταρτο τρίμηνο σχεδιάζει να επεκτείνει το εύρος της στην Κίνα και να ‘τρέχει’ στο AlibabaCloud, τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών cloud στην Κίνα. Στην συνέχεια σχεδιάζεται να ακολουθήσουν οι υπηρεσίες AmazonWebServices και MicrosoftAzure, το 2020.

Μοναδική και Διαφοροποιημένη Προστιθέμενη Αξία για τους πελάτες της SAP μέσω του SAPCloudSDK

Οι προγραμματιστές που σχεδιάζουν τις επεκτάσεις του SAPS/4HANACloud και του SAPS/4HANA θα επωφεληθούν από το νέο SAPCloudSDK, το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες να προσαρμόσουν ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες της επιχείρησής τους και να συνδέσουν τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες τους ώστε να δημιουργήσουν μοναδική προστιθέμενη αξία. H εργαλειοθήκη ανάπτυξης (SDK) προσφέρει δυνατότητες επεκτασιμότητας για επιπρόσθετα πακέτα της SAP, περιλαμβανομένων των λύσεων SAPSuccessFactors και SAPC/4HANA και δυνατότητες SAPLeonardoArtificialIntelligence.

Το νέο SDK είναι πλέον διαθέσιμο για Java και JavaScript και προσφέρει ασύγκριτες δυνατότητες παραγωγικότητας στους προγραμματιστές, μέσω της διαχείρισης των APIs και των μηνυμάτων κατά την επικοινωνία των λύσεων SAP.

H ταχύτερη υιοθέτηση λύσης ERP στην ιστορία της SAP

Περισσότεροι από 10.900 πελάτες ξεκίνησαν το ταξίδι τους με SAPS/4HANA. Το SAPS/4HANAAdoptionStarterEngagement είναι πλέον διαθέσιμο παγκοσμίως για να βοηθήσει τους πελάτες στα πρώιμα στάδια του προγραμματισμού και της προετοιμασίας να μεταβούν σε SAPS/4HANA — επιτρέποντάς τους να μεταβούν στο SAPS/4HANA σε λιγότερες από 90 ημέρες.

Οι λύσεις της SAP πρέπει να είναι εξαιρετικά ευέλικτες για να επιτρέψουν στην εταιρεία να εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και να εφαρμόζει, ταυτόχρονα, νέες ιδέες», δήλωσε ο Johannes Langguth, SeniorDirectorOfFinanceSystems της online υπηρεσίας παραγγελίας τροφίμων Delivery Hero. «Το SAP S/4HANA Cloud υποστηρίζει την προσπάθεια μας για καινοτομία με νέα χαρακτηριστικά, επιτρέποντάς μας, παράλληλα, να αυτοματοποιούμε τις επιχειρηματικές διαδικασίες ταχύτερα, καθώς και να αναπτύσσουμε νέες ροές εσόδων».

Μάθετε περισσότερα για το SAPS/4HANA εδώ.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της SAP . Ακολουθήστε την SAP στο Twitter@sapHellasCyprus.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88