H COVID-19 ευνοεί το λαθρεμπόριο καπνικών


  • Εκτιμάται ότι 456 δισεκατομμύρια παράνομα τσιγάρα καταναλώνονται παγκοσμίως 
  • Αντίκτυπος από τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων και καπνού και στην κοινωνία

Η πανδημία της COVID-19 δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για αύξηση του λαθρεμπορίου καπνικών, ένα πολύπλοκο φαινόμενο με σοβαρές επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Η έρευνα που διεξήγαγε η Japan Tobacco International με τίτλο “The Gathering Storm” το 2020, τα ευρήματα της οποίας επιβεβαίωσε και η ανεξάρτητη εταιρεία Intrinsic Insight Ltd δείχνουν ότι μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις όλο και πιο πολύ εκμεταλλεύονται την παγκόσμια ζήτηση για φθηνά καταναλωτικά αγαθά αξιοποιώντας περαιτέρω τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών εξαιτίας της ύφεσης που καταγράφεται διεθνώς. 

Η έκθεση λαμβάνει υπ΄ όψιν της και αναλύει τις πληροφορίες από το Euromonitor και την Europol: 

Τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά-τάσεις της εποχής της πανδημίας είναι τα εξής:

  1. Οι λαθρέμποροι εμφανίζονται προετοιμασμένοι να «καλύψουν» άμεσα και πλήρως τη ζήτηση για παράνομα προϊόντα καθώς γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι αναμένεται «έκρηξη» στις παράνομες πωλήσεις καπνού.
  2. Παρά την αρχική διακοπή της παράνομης εφοδιαστικής αλυσίδας στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης, οι εγκληματικές οργανώσεις και συμμορίες βρήκαν γρήγορα εναλλακτικές διαδρομές από την παραγωγή έως και τη διανομή, εκμεταλλευόμενες τις διαφορές στους κανόνες μετακίνησης και ταξιδιών μεταξύ των χωρών κατά το lockdown. Αυτό συνάγεται από τις σημαντικές κατασχέσεις παράνομων προϊόντων και το κλείσιμο εργοστασίων σε χώρες όπως η Τσεχία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Ισπανία.
  3. Η αλλαγή των προτεραιοτήτων στην επιβολή της νομοθεσίας και οι περιορισμοί στα σύνορα σημείωσαν αξιοσημείωτη καθυστέρηση στη Δύση με αποτέλεσμα να μην καταστεί εφικτός ο περιορισμός του εφοδιασμού και της διαθεσιμότητας των παράνομων προϊόντων. Το αντίθετο συνέβη στην Ασία και την Άπω Ανατολή καθώς επιβλήθηκαν ταχύτερα οι σχετικοί περιορισμοί.
  4. Η Τεχνολογία διευκολύνει τη συνέχιση του λαθρεμπορίου με πλατφόρμες όπως το WhatsApp και το Facebook που παρέχουν γρήγορες και ευέλικτες μεθόδους επικοινωνίας μεταξύ του τελικού καταναλωτή και των λαθρεμπόρων. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, προβλέπεται ότι το λαθρεμπόριο θα φθάσει τα 4 τρισ. δολ. έως το 2022, τροφοδοτούμενο κυρίως από το ηλεκτρονικό εμπόριο.

«Για ορισμένους καταναλωτές, η διακίνηση παράνομων καπνικών συνιστά ένα ελαφρύτερο και λιγότερο αξιόποινο έγκλημα. Πρέπει όμως να τους ενημερώσουμε όχι μόνο για τους κρυμμένους κινδύνους λόγω των ανεξέλεγκτων προϊόντων που καταναλώνουν αλλά και για τον αντίκτυπο που έχει η διακίνηση λαθραίων τσιγάρων και καπνού στην Κοινωνία. Οι ίδιες εγκληματικές ομάδες του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων συνδέονται επίσης με τη διακίνηση όπλων και το εμπόριο λευκής σαρκός», τονίζει ο Διευθυντής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Κατά του Λαθρεμπορίου της JTI, Ian Μοnteith.

Η έκθεση κοινοποιείται σε περισσότερες από 160 αρμόδιες υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο και είναι η πρώτη που συγκεντρώνει πληροφορίες για το λαθρεμπόριο καπνού κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι τρόποι αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων είναι οι εξής:

  • Η ένταση των ελέγχων και η αυστηροποίησή τους στα εθνικά σύνορα. 
  • Η ενίσχυση των μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών και η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ της καπνοβιομηχανίας και των υπηρεσιών καταπολέμησης του λαθρεμπορίου.
  • Η επανεκτίμηση των φορολογικών μέτρων που θα μπορέσουν να αυξήσουν ή να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να αποτρέψουν την κατανάλωση παράνομων προϊόντων.
  • Συντονισμένες παγκόσμιες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους του παράνομου καπνού αλλά και τις κοινωνικές συνέπειες που προκύπτουν από το λαθρεμπόριο.

Το φαινόμενο του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού

Εκτιμάται ότι 456 δισεκατομμύρια παράνομα τσιγάρα καταναλώνονται παγκοσμίως και περίπου ένα στα 10 είναι παράνομα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού παγκοσμίως αγγίζει ήδη τα 40-50 εκατ. δολάρια σε ετήσια βάση. Σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η απώλεια εσόδων από τους νόμιμους πωλητές που είναι εξαιρετικά σημαντική. Αυτό το φαινόμενο έχει σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τις κυβερνήσεις με την απώλεια εσόδων από ΦΠΑ και Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αλλά και για τους καταναλωτές που εκτίθενται σε κινδύνους ασφάλειας και στην παρουσία ξένων και βλαπτικών συστατικών που δεν υπάρχουν στα νόμιμα προϊόντα

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι «εάν όλα τα προϊόντα καπνού που διατίθενται στη «μαύρη» αγορά είχαν πωληθεί νόμιμα, θα προστίθεντο άλλα 10 δισ. ευρώ ετησίως στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και των κρατών-μελών της».

Η διαδικασία παραχάραξης των προϊόντων καπνού αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία τρία χρόνια με έμφαση και στη χώρα μας. Μάλιστα η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί στόχο Ομάδων Οργανωμένου Εγκλήματος που εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο, τη διανομή παράνομων προϊόντων καπνού καθώς και στην παράνομη παραγωγή τους.