ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ


  • Γυναίκες της Κύπρου ενώνουν την φωνή τους 
  • Καλούν τους ηγέτες να αναλάβουν την ιστορική ευθύνη που επιβάλλουν οι στιγμές.

Δεκατρείς δικοινοτικές, ΕΚ και ΤΚ οργανώσεις, πρωτοβουλίες και κινήματα καθώς και γυναίκες από όλες τις κοινότητες της Κύπρου και τα κοινωνικά στρώματα, με επιστολή που συνυπογράφουν καλούν τους δύο ηγέτες, στην  επικείμενη συνάντηση στη Γενεύη, να διασφαλίσουν την επανέναρξη των συνομιλίων οδηγώντας αυτές σε αποτέλεσμα μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. 

«Απαιτούμε να αξιοποιηθούν πλήρως και εποικοδομητικά όλες οι προηγούμενες προσπάθειες για μια Ομοσπονδιακή  Κύπρο με πολιτική ισότητα, οι  προηγούμενες συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν και το πλαίσιο του ΓΓ ΟΗΕ που παρουσιάστηκε στο Κραν Μοντανά, όπως επαναβεβαιώθηκαν πιο πρόσφατα στο Βερολίνο»  

Τους καλούν επίσης να επιδείξουν τον απαραίτητο σεβασμό στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ 1325,  διασφαλίζοντας  στη πράξη ότι  οι γυναίκες  θα διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα της διαπραγματευτικής διαδικασίας και ότι η όποια συμφωνία θα οικοδομηθεί , με τρόπο που να λαμβάνεται υπόψη η έμφυλη διάσταση. Με επιστολή τους δε στο Γενικό Γραμματέα των ΗΕ απευθύνουν έκκληση να παροτρύνει τους ηγέτες να σεβαστούν το σχετικό ψήφισμα.

«Κουραστήκαμε να παρακολουθούμε από το περιθώριο. Είναι καιρός η ειρηνευτική διαδικασία να περιλάβει την ισχυρή φωνή της ειρήνης και της συμφιλίωσης που διαχρονικά μπόρεσαν να προσφέρουν οι γυναίκες.»

Έχοντας επίγνωση ότι η άτυπη συνάντηση 5+ΟΗΕ αποτελεί  σημαντική ευκαιρία για επίλυση του κυπριακού προβλήματος και πιστεύοντας ότι μια δίκαιη βιώσιμη και λειτουργική λύση είναι εφικτή, προσθέτουν, οτι οι ηγέτες  οφείλουν στο λαό της Κύπρου και τις νέες γενιές να το επιτύχουν. 

«Από την αρχή των διαπραγματεύσεων και εδώ και αρκετές δεκαετίες ,τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικοί πόροι έχουν δαπανηθεί τόσο από τις δύο κοινότητες όσο και την διεθνή. Απαιτούμε  να αξιοποιηθούν πλήρως και εποικοδομητικά » και  «να οδηγήσετε Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους προς ένα  πιο σίγουρο και ευημερούν μέλλον βασισμένο  σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση ,που θα φέρει  βιώσιμη ειρήνη στο νησί.» «Ενώνουμε τις φωνές μας για να σας υπενθυμίσουμε την τεράστια ευθύνη που φέρετε απέναντι στις μελλοντικές γενιές των Κυπρίων».  

 Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε Women Talk and Walk

          Τηλέφωνο  22300998-Κα Ρίτα Σεβέρη.