ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ… ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ


Στις μέρες που διανύουμε και στη σκιά της πανδημίας, η ασφάλεια όλων είναι αυτό που προέχει και αφού η νέα κατάσταση επιβάλλει κατ’ οίκον περιορισμό, οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου μεριμνούν και προσφέρουν εναλλακτικά κανάλια μέσα από τα οποία μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από τον χώρο σας.

Πιο συγκεκριμένα για Υποβολή Απαιτήσεων: Σε περίπτωση ζημιάς, απώλειας ή κάποιου ατυχούς περιστατικού το οποίο εμπίπτει στις Καλύψεις του Ασφαλιστηρίου σας, μπορείτε να βρείτε Έντυπα Απαίτησης στο https://www.gic.com.cy/home/faq22/ και να τα υποβάλετε ηλεκτρονικά.

Για Πληρωμή Ασφαλίστρων μέσω των ακόλουθων επιλογών:

  • Μέσω της ιστοσελίδας μας: (Πληρωμή Ασφαλίστρων)
  • Αν είστε πελάτης της Τράπεζας Κύπρου, μέσω της υπηρεσίας 1bank: (Μεταφορές & Πληρωμές – Πληρωμές Οργανισμών/ Εταιρειών – Λογαριασμοί Κοινής Ωφελείας – Επιλογή Δικαιούχου Οργανισμού: Γενικές Ασφάλειες Κύπρου)
  • Αν είστε κάτοχος κάρτας, μέσω της υπηρεσίας JCC Smart,

Για Ασφάλιση Online: Με τρία απλά βήματα, μπορείτε να αγοράσετε την ασφάλιση που σας ταιριάζει στο https://www.gic.com.cy/home/insurance-online/,

Για οποιαδήποτε εξυπηρέτησή σας, επικοινωνείτε με τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου μέσω:

  • Του Κέντρου Εξυπηρέτησης στο 80008787  (Δευτέρα – Παρασκευή 7:30-14:00)
  • Μέσω της ιστοσελίδας των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου στο www.gic.com.cy 
  • Κοινωνικά δίκτυα Facebook και LinkedIn