Φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Κύπρου εργάζονται στον Δήμο Στροβόλου, σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου


Πριν μερικές ημέρες η οικογένεια της Δημοτικής Υπηρεσίας καλωσόρισε με ιδιαίτερη χαρά μια νέα, δυναμική και ικανότατη ομάδα εννέα φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι οποίοι θα εργαστούν για δύο περίπου μήνες στον Δήμο Στροβόλου, εντός της θερινής περιόδου, ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Το πρόγραμμα τοποθέτησης υλοποιείται στο πλαίσιο των εργασιών του Έργου «Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία», το οποίο είχε εγκριθεί και συγχρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού εντάσσεται και στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Στροβόλου με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα, σε σχέση με την προσφορά ευκαιριών για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και τη βελτίωση των ικανοτήτων των φοιτητών, μέσω της απόκτησης πρόσθετης γνώσης και δεξιοτήτων, καθώς και της ανάπτυξης των επικοινωνιακών δυνατοτήτων τους, έτσι ώστε αυτό να ενισχύσει τις πιθανότητες και ευκαιρίες απασχολησιμότητάς τους μετά την αποφοίτησή τους από τα Πανεπιστήμιο.

Οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Κύπρου φοιτούν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης και στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και έχουν τοποθετηθεί στο Οικονομικό Τμήμα, στο Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού και στο Τμήμα Πολιτισμού Αθλητισμού και Πληροφόρησης.

Ο Δήμος Στροβόλου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γραφείο Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας για τη συνεργασία στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού, το οποίο προσδοκούμε να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς προσφέρει άμεσα οφέλη στους συμμετέχοντες φοιτητές, την Πανεπιστημιακή κοινότητα και τον Δήμο, καθώς και μακροπρόθεσμα οφέλη στην ευρύτερη κοινωνία, μέσω της καινοτομίας και των νέων ιδεών που θα μεταφέρουν οι απόφοιτοι στον επιχειρηματικό κόσμο.