Ευχαριστίες Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου προς το ΡΙΚ

Η Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου ευχαρίστησε σήμερα 22 Οκτωβρίου 2020,  δημόσια το ΡΙΚ για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ώστε τα κωφά άτομα στην Κύπρο να απολαμβάνουν ισότιμης μεταχείρισης σε ότι αφορά το δικαίωμα τους στην ενημέρωση και γενικότερα στα προγράμματα του ΡΙΚ με ταυτόχρονη μετάδοση και στη νοηματική γλώσσα.
Η Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου ευχαριστεί το ΡΙΚ καθώς έχει ανταποκριθεί αμέσως και αποτελεσματικά στα αιτήματα και προτάσεις των κωφών ατόμων.
Τέλος εκφράζει τη βαθιά εκτίμηση της προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση του ΡΙΚ, για την ουσιαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών αλλά και την πεποίθηση της ότι η συνεργασία της ομοσπονδίας με το ΡΙΚ θα συνεχιστεί για επέκταση της προσβασιμότητας των κωφών ατόμων και σε άλλα προγράμματα.

ευχαριστήρια