ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α), του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το ΚΥΣΑΤΣ διοργανώνει γραπτές εξετάσεις για αποφοίτους Οδοντιατρικών Σχολών, οι οποίες δεν λειτουργούν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΚΥΣΑΤΣ.  Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων θα αφορούν την Εξακτική και Ακίνητη Προσθετική.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου 2019.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 5 υποψηφίων.

Για εγγραφές στο http://www.ucy.ac.cy/kepeaa/el/μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α

Τηλ.: 22894151

kepeaa@ucy.ac.cy