Εθνική Στρατηγική για την Ενεργό Πολιτότητα και τη Συμμετοχική Διακυβέρνηση Στόχος η Ενίσχυση της Συμμετοχικής Δημοκρατίας


Εθνική Στρατηγική για την Ενεργό Πολιτότητα και τη Συμμετοχική Διακυβέρνηση  Στόχος η Ενίσχυση της Συμμετοχικής Δημοκρατίας

Με βασικό στόχο την ενίσχυση της συμμετοχικής και διαβουλευτικής δημοκρατίας, την ενθάρρυνση και ενεργοποίηση των πολιτών για συμμετοχή στα κοινά, αλλά και την ουσιαστική παρέμβασή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, εκδήλωση στο πλαίσιο της εκπόνησης Εθνικής Στρατηγικής για την Ενεργό Πολιτότητα και τη Συμμετοχική Διακυβέρνηση.

Στην εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη, παρουσιάστηκαν το πλαίσιο, το όραμα, οι προτεραιότητες και οι ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών και για την ενίσχυση της συμμετοχικής και διαβουλευτικής δημοκρατίας.  Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι Υπουργείων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ημικρατικών οργανισμών, Υπηρεσιών, πανεπιστημίων κ.ά.  Η υπό αναφορά εκδήλωση είναι μέρος της σειράς διαβουλεύσεων, που λαμβάνουν χώρα για την εκπόνηση της Στρατηγικής για την Ενεργό Πολιτότητα και τη Συμμετοχική Διακυβέρνηση.

Ενδεικτική της σημασίας της εκδήλωσης ήταν η παρουσία της Ευρωπαίας Επιτρόπου και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία κας Dubravka Šuica.  Σε εισαγωγική της παρέμβαση, η κα Šuica αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενδυνάμωση της συμμετοχικής δημοκρατίας.  H κα Šuica έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία συνιστά μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, από κάτω προς τα πάνω (bottom-up), που παρέχει στους πολίτες έναν πιο διευρυμένο ρόλο και λόγο σε θέματα που τους ενδιαφέρουν πραγματικά στην καθημερινή τους ζωή.  Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε επίσης και σε σειρά ενεργειών στις οποίες προβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ο Επίτροπος του Πολίτη κ. Παναγιώτης Σεντώνας, κατά την τοποθέτησή του, ανέφερε ότι «Η συμμετοχική και διαβουλευτική δημοκρατία είναι το κλειδί για την ανανέωση της σχέσης των πολιτών με το κράτος και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης τους στους θεσμούς.  Είναι γι’ αυτό που η ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Ενεργό Πολιτότητα και τη Συμμετοχική Διακυβέρνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία».  Ο κ. Σεντώνας αναφέρθηκε επίσης και σε σειρά ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας, όπως είναι ο Περί Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος, το «Φόρουμ για τη Δημοκρατία», το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Πολιτών» κ.ά.

 

Οι συμμετέχοντες κατέθεσαν απόψεις και εισηγήσεις και συζήτησαν εμπειρίες σε ό,τι αφορά τον ρόλο του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.  Τα πρακτικά του Εργαστηρίου Διαβούλευσης, που διεξάχθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, καθώς και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν, θα αξιοποιηθούν από το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ενεργό Πολιτότητα και τη Συμμετοχική Διακυβέρνηση, η οποία θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.

 

Η στήριξη μιας δυναμικής κοινωνίας των πολιτών, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας βρίσκονται στο επίκεντρο των στόχων της Κυβέρνησης. Η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής αναμένεται να προσδώσει συγκεκριμένα οφέλη στην κοινωνία, αφού μέσω αυτής επιδιώκεται η διαμόρφωση, μαζί με τους πολίτες, πολιτικών που θα ενισχύουν την εμπιστοσύνη τους στους πολιτειακούς θεσμούς, θα αποτρέπουν τη διαφθορά και θα αντιμετωπίζουν φαινόμενα όπως την πόλωση και την παραπληροφόρηση.