Επιτυχία της «Πολιτικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Κύπρου στα Shanghai Rankings

Στην παγκόσμια κατάταξη Shanghai Ranking συμπεριλήφθηκε ο κλάδος της Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην κατάταξη του 2019, η Πολιτική Επιστήμη συγκαταλέγεται στις θέσεις 201-300 του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. Παρά τα σχετικά μικρά μεγέθη του κλάδου και του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σε μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, η κατάταξη του Πανεπιστημίου Κύπρου στις Πολιτικές Επιστήμες είναι η υψηλότερη μεταξύ όλων των ελληνόφωνων πανεπιστημίων. Στη φετινή κατάταξη Shanghai Ranking περιλαμβάνονται άλλα πέντε επιστημονικά πεδία του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η κατάταξη Shanghai Ranking γίνεται μεταξύ των καλύτερων 1400 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων παγκοσμίως και περιλαμβάνει συνολικά 54 επιστημονικά πεδία. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην κατάταξη είναι ο ελάχιστος αριθμός δημοσιεύσεων στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία την περίοδο 2013-2017, βάσει βιβλιομετρικών δεδομένων ερευνητικής απόδοσης και επίδρασης των Web of Science και Incites. Παρά την επιτυχία του κλάδου Πολιτικών Επιστημών, το Τμήμα θεωρεί σημαντικό τέτοιοι δείκτες να ερμηνεύονται προσεκτικά στη βάση διαφόρων παραγόντων όπως, μεταξύ άλλων, θέματα προϋπολογισμών και στελέχωσης.

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά τμήματα στην Κύπρο, με περίπου 400 προπτυχιακούς φοιτητές στα τρία προγράμματα που προσφέρει (Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία και Δημοσιογραφία). Το Τμήμα προσφέρει επίσης μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικών Επιστημών και Διδακτορικά Προγράμματα Πολιτικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας.