Επίσημη Επίσκεψη του “AIDS Action Europe” στη Γρηγόρειο Κλινική


Το AIDS Action Europe πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο και στην Κλινική Αναφοράς για τον HIV της Κυπριακής Δημοκρατίας (Γρηγόρειος Κλινική), που στεγάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, μετά από πρόσκληση της Κίνησης Συμπαράστασης για το AIDS (Κίνηση) και σε συνεργασία με τον Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), την Πέμπτη, 25 Μαΐου, 2023.

Στην παρουσία του κ. Γεωργίου Αντωνίου, Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή Λάρνακας & Αμμοχώστου του ΟΚΥπΥ, του επικεφαλής της Κλινικής Αναφοράς, Δρ. Γεώργιου Σιακαλλή και επικεφαλής του νοσηλευτικού προσωπικού, κα. Μαρία Θεοδοσίου, εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, κ.κ. Φανής Θεοφάνους και Χριστιάνας Σταυράκη, της κας Φρύνης Βεναρδή, προέδρου του Ιδρύματος της Γρηγορείου, όπως και του Καθ. Κων/νου Ν Φελλά, Αντιπρύτανη Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επιστημονικού υπεύθυνου της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με HIV στην Κύπρο, η Κίνησης Συμπαράστασης για το AIDS ξενάγησε τα μέλη του AIDS Action Europe στην Κλινική.

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τις βέλτιστες γύρω από ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με HIV, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα εξής:

Η στήριξη της κλινικής για να επιτευχθεί καλύτερη επικοινωνία των οροθετικών σε HIV ανθρώπων με την Κλινική, με στόχο την ποιοτική παρακολούθηση, και ελάφρυνση του όγκου εργασίας μέσω εργαλείων τηλε-ιατρικής (eHealth, Mobile App, κ.λπ.).

Η πρόσβαση στην αντιρετροϊκή φαρμακευτική αγωγή για 4-6 μήνες, αντί για 2, από τις πόλεις που ζουν οι οροθετικοί (για όσους το επιθυμούν), αντί για πρόσβαση μόνο από το φαρμακείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρνακας. Αυτό θα βοηθούσε τους ανθρώπους που ζουν με HIV ως προς την πιο τακτική λήψη της αγωγής, θα μειώσει τον κόπο και το κόστος μετακίνησης τους και θα αποφορτίσει τον όγκο εργασιών της Γρηγορείου Κλινικής

Η δυνατότητα να πραγματοποιούνται αιμοληψίες και σε άλλες πόλεις εκτός της Λάρνακας, όπου βρίσκεται η Γρηγορείος, κάτι που θα βοηθούσε τους ανθρώπους που ζουν με HIV ως προς την τακτική εξέταση. Η Γρηγόρειος γα συνεχίσει να αποτελεί την Κλινική Αναφοράς για τον HIV ενώ θα υπάρξει δυνατότητα για καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση ραντεβού για αιμοληψίες.

Η πρόσβαση σε αντιρετροϊκά φάρμακα τελευταίας γενιάς για τον HIV, αλλά και δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων -πέραν των αντιρετροϊκών- από τους Ιατρούς της Γρηγορείου, για θέματα υγείας των οροθετικών, πέραν της HIV λοίμωξης.

Η επικέντρωση στη στήριξη ανθρώπων που ζουν με HIV, λιγότερο προνομιούχων, που δεν μιλούν ελληνικά, και χρειάζονται μετάφραση σε άλλες γλώσσας (κυρίως Γαλλικά και Ρωσικά), όπως και η πρόβλεψη υποστήριξης για τη μετάβαση τους στην Γρηγόρειο Κλινική από άλλες πόλεις. Ταυτόχρονα, επιβάλλεται η επένδυση σε υπηρεσίες που να λαμβάνουν υπόψην την Πολιτισμική Προσαρμοστικότητα μέσα από εκπαιδεύσεις με θέμα το «cultural competence», αλλά και άλλα θέματα που αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πληθυσμών που εξυπηρετούνται στη Γρηγόρειο, για καλύτερη και ποιοτικότερη φροντίδα (quality care).

Η προσαρμογή των χώρων της Κλινικής ώστε να παρέχουν ιδιωτικότητα και να χρησιμοποιούνται πλήρως για τις ανάγκες της Κλινικής, Κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Για παράδειγμα, να βρεθεί κάποια λύση ως προς την απουσία χώρου για το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Η συνεχής εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε θεματολογίες που έχουν άμεση σχέση με τον πληθυσμό που εξυπηρετεί η Κλινική Αναφοράς, με τη στήριξη της Κίνησης Συμπαράστασης για το AIDS και του δικτύου συνεργατών της.

Το AIDS Action Europe αποτελεί δίκτυο με περισσότερα από 370 μέλη-οργανώσεων της κοινότητας, από 47 χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, οι περισσότερες εκ των οποίων επικεντρώνουν το ενδιαφέρον, τη δράση και τις υπηρεσίες τους γύρω από τον ΗIV/AIDS, τη σεξουαλική υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Κίνηση Συμπαράστασης για το ΑIDS είναι μη-κυβερνητικός και μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1989, με στόχο τη συμπαράσταση και υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με τον HIV, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προαγωγή της σεξουαλικής υγείας και πρόληψης. Παρέχει απρόσκοπτη ψυχοκοινωνική στήριξη σε ανθρώπους που ζουν με HIV και ασθενείς με AIDS εντελώς δωρεάν, στη Γρηγόρειο Κλινική αλλά και εκτός, από το 1995 μέχρι και σήμερα. Έχει να επιδείξει πλούσιο και συνεχές έργο ως προς την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τη πρόληψη, ενώ προάγει τη σεξουαλική υγεία και πρόληψη μέσα από έρευνα, εκστρατείες, παρεμβάσεις, εκπαιδεύσεις και άλλες δράσεις.

Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS

_____________________________________

Επικοινωνία:

Χρίστος Κρασίδης

Πρόεδρος, Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS

Πρόεδρος, AIDS Action Europe.

E-mail: christos@asmCyprus.org