Εναλλακτικές επιλογές ασφάλισης υγείας προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη, προσφέρει πλέον το Medica της Eurolife


Η Eurolife εμπλουτίζει το πρόγραμμα υγείας Medica με νέες επιλογές, δίνοντας στον πελάτη τη δυνατότητα να δημιουργήσει το πλέγμα προστασίας που του ταιριάζει. Έτσι, η Eurolife προσφέρει πλέον τρία εναλλακτικά προγράμματα Medica με πολλαπλές επιλογές:

  1. Το medica basic, που προσφέρει ενδονοσοκομειακή περίθαλψη σε Κύπρο και Εξωτερικό, με πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, επιλογές σε προσωπικούς, ειδικούς γιατρούς και νοσηλευτήρια σε όλη την Κύπρο και το εξωτερικό χωρίς λίστες αναμονής.
  2. Τη νέα επιλογή Medica Comfort, που περιλαμβάνει ενδοσοκομειακή περίθαλψη σε Κύπρο και Εξωτερικό και εξωνοσοκομειακή, πρωτοβάθμια φροντίδα που αναβαθμίζει και συμπληρώνει τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες του ΓεΣΥ.
  3. Επιλογή Medica Plus που προσφέρει ιδιωτική ενδονοσοκομειακή και πλήρη εξωνοσοκομειακή κάλυψη σε Κύπρο και εξωτερικό,

Το πρόγραμμα Medica ανταποκρίνεται με πληρότητα στις ανάγκες υγείας των πελάτων. Περισσότερα από 40.000 άτομα έχουν εξυπηρετηθεί ενώ έχουν καταβληθεί  100 εκατομμύρια ευρώ σε απαιτήσεις από την έναρξη των προγραμμάτων υγείας. Η Eurolife εξελίσσεται διαρκώς με στόχο να προσφέρει σύγχρονα, ανταγωνιστικά προϊόντα που στηρίζουν τους πολίτες και τις οικογένειες τους.