Έκθεση ReThinking IDENTITIES «Ταυτότητα σε εξέλιξη»


«Τα Μουσεία συζητούν κοινωνικά θέματα» στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Σε ποιον τελικά ανήκει η πολιτιστική μας κληρονομιά και πώς θα την προσδιορίσουμε αλλά και αξιοποιήσουμε στο μέλλον;

Αυτά τα ερωτήματα αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 “Redefining the Future of Culture Heritage, through a disruptive model of sustainability” (ReInHerit), το οποίο αποτελεί κοινή συνεργασία πολλών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σε μια συλλογική διαδικασία, τα τρία μουσεία-εταίροι, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, το Μουσείο του Γκρατς (Αυστρία) και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Αθήνα), ανέπτυξαν τρείς περιοδικές και τρεις ψηφιακές εκθέσεις με θέμα “Social Issues- Κοινωνικά θέματα ” με τις πιο κάτω θεματικές:

* ReThinking CRAFTSMANSHIP (ΠITK) – Μάρτιος – Μάιος 2023

* ReThinking CONFLICTS (Graz Museum) – Ιούνιος – Ιούλιος 2023

* ReThinking IDENTITIES (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης) – Ιούλιος – Αύγουστος 2023

Τα αντικείμενα που παρουσιάζονται ψηφιακά στο χώρο από τα τρία μουσεία λαμβάνουν μια αντισυμβατική μορφή προβολής, η οποία προσφέρει καινοτόμους τρόπους αλληλεπίδρασης. Τα θέματα και οι προβληματισμοί αυτών των εκθέσεων είναι οι διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες, τις οποίες καλλιεργούμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κοινωνικά ζητήματα. Τίθεται ακόμη το ερώτημα πώς οι μουσειακές συλλογές μπορούν να λειτουργήσουν ως αφετηρία για την προβολή, την ερμηνεία και την πλαισίωση των κοινωνικών θεμάτων μέσω μιας πανευρωπαϊκής αντίληψης.