Έκθεση «Rethinking CONFLICTS: Σύγκρουση σε εξέλιξη»


Τα Μουσεία συζητούν κοινωνικά θέματα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

2 Ιουνίου-2 Ιουλίου 2023

Σε ποιον τελικά ανήκει η πολιτιστική μας κληρονομιά και πώς θα την προσδιορίσουμε αλλά  και αξιοποιήσουμε στο μέλλον;

Αυτά τα ερωτήματα αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 “Redefining the Future of Culture Heritage, through a disruptive model of sustainability” (ReInHerit), το οποίο αποτελεί κοινή συνεργασία πολλών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σε μια συλλογική διαδικασία,  τα τρία μουσεία-εταίροι, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου,  το Μουσείο του Γκρατς  (Αυστρία) και  το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Αθήνα) ανέπτυξαν τρεις περιοδικές και τρεις ψηφιακές εκθέσεις με θέμα  “Social Issues- Κοινωνικά θέματα ”, με τις πιο κάτω θεματικές:

* ReThinking CRAFTSMANSHIP (ΠITK)- Μάρτιος – Μάιος 2023

* ReThinking CONFLICTS (Graz Museum)- Ιούνιος – Ιούλιος 2023

* ReThinking IDENTITIES (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης)- Ιούλιος -Αυγουστος 2023

Τα αντικείμενα που παρουσιάζονται ψηφιακά στο χώρο από τα τρία μουσεία λαμβάνουν μια αντισυμβατική μορφή προβολής που προσφέρει καινοτόμους τρόπους αλληλεπίδρασης.

Τα θέματα και οι προβληματισμοί αυτών των εκθέσεων είναι οι διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες που καλλιεργούμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κοινωνικά ζητήματα καθώς και πώς οι μουσειακές συλλογές μπορούν να λειτουργήσουν ως αφετηρία για την προβολή, την ερμηνεία και την πλαισίωση των κοινωνικών θεμάτων μέσω μιας πανευρωπαϊκής αντίληψης.

Η δεύτερη έκθεση αυτής της τριλογίας με τίτλο “Rethinking CONFLICTS: Σύγκρουση σε εξέλιξη” θα ανοίξει για το κοινό στις 2  Ιουνίου 2023 στον  χώρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

Πώς αντικατοπτρίζονται οι κοινωνικές συγκρούσεις στα αντικείμενα; Οι κοινωνικές συγκρούσεις συνόδευαν την ανθρωπότητα από την αρχή της. Αποτελούν εγγενές κομμάτι των κοινωνικών μας συστημάτων. Εμφανίζονται σε διαφορετικές μορφές, όπως για παράδειγμα μέσω της πάλης, των διενέξεων, του ταξισμού και του ανταγωνισμού, των απεργιών, των βιομηχανικών συγκρούσεων, της πάλης των τάξεων και της επανάστασης, του πολέμου και της εμφύλιας σύρραξης.

Οι συγκρούσεις εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς της κοινωνίας: μπορούν να αμβλύνουν τις κοινωνικές εντάσεις και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ακόμα και να αποτελέσουν έναν σημαντικό μηχανισμό για την απαραίτητη κοινωνική αλλαγή. Αντιστρόφως, οι κοινωνικές συγκρούσεις μπορούν να κλιμακωθούν σε τέτοιο βαθμό και να απελευθερώσουν τέτοια καταστροφική ορμή, ώστε να έχουν θανατηφόρες επιπτώσεις για όλους τους ανθρώπους και τις κοινωνίες που επηρεάζονται από αυτές.

Στην εποχή μας βιώνουμε πολλές μορφές κρίσης. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πού θα μας οδηγήσουν, ως άτομα, σε εθνικό ή κοινωνικό επίπεδο. Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως ο κόσμος βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς αλλαγής. Σε αυτή την κατάσταση, οι συγκρούσεις είναι μια φυσιολογική και αναπόφευκτη συνέπεια.

Οι μεταμοντέρνες ατομιστικές κοινωνίες με αδύναμη συνοχή αντιμετωπίζουν την πρόκληση του να μάθουν να αντιμετωπίζουν εποικοδομητικά τις συγκρούσεις. Είναι σημαντικό να αποκτήσουμε μια εις βάθος κατανόηση των συγκρούσεων: Η δυναμική και τα συστημικά προβλήματα πρέπει να αναγνωριστούν και ο ρόλος του καθενός να αμφισβητηθεί.

Η έκθεση «ReThinking CONFLICTS: Σύγκρουση σε εξέλιξη» θα ισχυροποιήσει αυτή την επίγνωση μέσω αντικειμένων που αντικατοπτρίζουν συγκρούσεις σε διαφορετικές εποχές και μέρη και επιτρέπει να εκφραστούν διαφορετικές οπτικές. Οι συγκρούσεις μπορεί να αντικατοπτρίζονται ως το αποτέλεσμα, η αφορμή ή το υποκείμενο μιας σύγκρουσης. Η έκθεση εξερευνά αντικείμενα σε σχέση με το τι αποκαλύπτουν για τις συγκρούσεις στην πορεία της ιστορίας και σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον.

Διάρκεια: 2 Ιουνίου 2023 – 2 Ιουλίου 2023

Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Ώρες λειτουργίας: 10:00-19:00 (καθημερινές και Σαββατοκυρίακα)