Εγκαίνια Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου

Το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου (The Cyprus Cancer Research Institute – CCRI) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της ανέγερσης των κτηριακών του εγκαταστάσεων και την τέλεση των εγκαινίων του κτηρίου «Nicola David – Pinedo Building» το οποίο θα στεγάσει το Ινστιτούτο, συνολικού εμβαδού 3111 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο ανεγέρθηκε με δαπάνες του ιδρύματος “Γιώργου και Καίτης Δαυίδ”.

Το έργο, το οποίο αποτελεί την Α’ Φάση της κτιριακής υποδομής του Ινστιτούτου, βρίσκεται πλησίον της δυτικής εισόδου της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστήμιου Κύπρου.

Ο σχεδιασμός του έργου έχει ανατεθεί, από τους δωρητές, στο διακεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, η διεύθυνση του έργου έχει ανατεθεί στην εταιρεία Diolkos, ενώ τη γενική εποπτεία του όλου έργου έχουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστήμιου Κύπρου.

Το Ινστιτούτο, αποτελεί κοινοπραξία του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου και στοχεύει να καταστεί ένα κορυφαίο κέντρο έρευνας καρκίνου, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων με άλλα κέντρα στο εξωτερικό και στην Κύπρο, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες κατάρτισης και εξειδίκευσης σε νέους επιστήμονες.

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του θα φιλοξενούν ερευνητικές ομάδες παγκόσμιας εμβελείας, με στόχο τη διεξαγωγή ουσιαστικής και πρωτοποριακής έρευνας σε θέματα καρκίνου.

Το κτίριο «Nicola David – Pinedo Building» δεν θα αποτελέσει μόνο ένα αρχιτεκτονικό ορόσημο για τη χώρα μας αλλά, κυρίως, ένα σημαντικό πυρήνα για την ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου Ερευνητικής Αριστείας σε θέματα καρκίνου, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την Κύπρο ως κέντρο έρευνας για τον καρκίνο και θεραπείας των ασθενών, καθώς και σε εκκολαπτήριο νέων επιστημόνων.