Έχεις έμπνευση; Γράψε ραδιοφωνικό θεατρικό για το ΡΙΚ!


Το Τμήμα Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ, προκηρύσσει Διαγωνισμό Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου.

Βασικές απαιτήσεις θεατρικού έργου:

1. Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι γραμμένα σε θεατρική ραδιοφωνική γραφή στην Πανελλήνια δημοτική.

2. Το θέμα του έργου είναι ελεύθερο.

3. Ο αριθμός των προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο έργο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα οχτώ. Στην αρχή του έργου να γίνεται σύντομη περιγραφή των χαρακτήρων των προσώπων.

4. Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να μην έχουν υποβληθεί σε άλλο Διαγωνισμό, να μην έχουν μεταδοθεί από το Ρ.Ι.Κ. ή από άλλο Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό, να έχουν διάρκεια 60 περίπου λεπτών, να είναι δακτυλογραφημένα σε 40 περίπου σελίδες (Α4) στη μία πλευρά της κόλλας και να υποβληθούν σε πέντε αντίγραφα. (Μέγεθος γραμμάτων 14 New Roman, διάστημα γραμμών 1,5).

5. Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει ένα μόνο έργο.

Θα δοθούν:
Πρώτο βραβείο 2000 ευρώ
Δεύτερο βραβείο 1300 ευρώ
και Τρίτο βραβείο 700 ευρώ

Οι συμμετοχές με ένδειξη «Διαγωνισμός Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου» πρέπει να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο ταχυδρομικώς, ως συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:

Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυμα Κύπρου
Αν. Διευθύντρια Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων
«Διαγωνισμός Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου»
Τ.Θ. 24824
1397 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ../2

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών ορίζεται η 31η Μαϊου 2016. Κάθε εκπρόθεσμη συμμετοχή θεωρείται άκυρη. Η ταχυδρομική σφραγίδα που αναγράφεται στο φάκελο, αποτελεί επίσημη ένδειξη της ημερομηνίας αποστολής.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων στα τηλέφωνα 22862046 και 22862081.

Η προκήρυξη και οι κανονισμοί του διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΡΙΚ, www.riknews.com.cy.

Χορηγoί του Διαγωνισμού Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου είναι η ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ και η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.