Διπλοί αγώνες (Double Vies)

Βρίσκονται στον παρισινό εκδοτικό κόσμο, ένας συντάκτης και ένας συγγραφέας βρίσκονται πάνω από το κεφάλι τους, καθώς αντιμετωπίζουν μια κρίση μέσης ηλικίας, την μεταβαλλόμενη βιομηχανία και τις συζύγους τους.