Διοργάνωση Συνεδρίου «Νεολαία, Δεξιότητες και Συμμετοχικότητα: Πολιτικές και Πρακτικές»


Με στόχο την παρουσίαση των σύγχρονων πρακτικών και εργαλείων ενδυνάμωσης των νέων για πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό, Συνέδριο με θέμα «Νεολαία, Δεξιότητες και Συμμετοχικότητα: Πολιτικές και Πρακτικές».

Το Συνέδριο διοργανώνουν το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, το Erasmus+, το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη και το Center for Social Innovation – CSI και σ’ αυτό καλούνται να συμμετάσχουν φορείς χάραξης πολιτικής στα θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης και κοινωνίας των πολιτών, επαγγελματίες και εκπρόσωποι σχετικών οργανισμών, εκπρόσωποι οργανώσεων νέων, Δημόσιες Υπηρεσίες, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και εκπρόσωποι από την αγορά εργασίας. Υποστηρικτής του Συνεδρίου είναι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Επιδίωξη του Συνεδρίου «Νεολαία, Δεξιότητες και Συμμετοχικότητα: Πολιτικές και Πρακτικές», είναι η ενίσχυση του διαλόγου που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη θέση των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, προκειμένου να ενδυναμωθεί η συμμετοχή και η επιρροή τους στην οικοδόμηση καλύτερων κοινωνιών. 

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Amathus Beach Hotel, στη Λεμεσό, από τις 08:30 μέχρι τις 17:15 και θα διεξαχθεί στα ελληνικά. Με το πέρας του Συνεδρίου, θα ακολουθήσει δεξίωση. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή, πατήστε εδώ ή τηλεφωνήστε στο 22610711.