Διαβούλευση Νέων με την Α.Ε Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus


Το Ερευνητικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας CEDAR (Centre for Entrepreneurial Development, Alliance and Research) διοργανώνει, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 154 (KA154) – «Δραστηριότητες Συμμετοχής των Νέων στον τομέα της Νεολαίας» και ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου για το οποίο έχει εγκριθεί να διεξάγει και που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τίτλο: «Διαβούλευση μεταξύ νέων και Φορέων Χάραξης Πολιτικής», την 1η από μια σειρά 14 ανοικτών διαλόγων με τη νεολαία, για θέματα πολιτικής και ενασχόλησης με τα κοινά του τόπου. 

Της εναρκτήριας δράσης ανοιχτού διαλόγου θα ηγηθεί η Α.Ε., η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Αννίτα Δημητρίου, η οποία θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με τους νέους την προσωπική της εμπειρία από την ενασχόλησή της με τα κοινά, καθώς και για τους λόγους που την ώθησαν σε αυτή την επιλογή. Οι νέοι, υπό την καθοδήγηση της κας Δημητρίου και των μελών του Ερευνητικού Κέντρου CEDAR, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις ανησυχίες τους αναφορικά με τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η ενασχόληση τους με τα κοινά, την πολιτική και δημοκρατική ζωή στην Κύπρο, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να εμπλακούν στα κοινά.

Τέλος, θα υπάρξει συζήτηση σχετικά με τις δράσεις που έχει αναλάβει η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συμπερίληψη των νέων στην ενασχόληση με τα κοινά του τόπου, αλλά και στη σημασία αυτών για την προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Η δράση θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus την Τρίτη, 21 Μαρτίου, 4 – 6 μ.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή του Κέντρου Επιχειρηματικότητας CEDAR Δρ Φάνο Τεκέλα στο 24 69 4147 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@cedar.org.cy.