ΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ


Οι τροχοί της ζωής γυρίζουν πάντα αντικατοπτρίζοντας την συνεχή εκδήλωση και κίνηση της θεϊκής δύναμης του σύμπαντος!

Αυτή η δύναμη μας καθοδηγεί, μας προετοιμάζει, μας υποστηρίζει και το πιο σημαντικό, μας αγαπά! Γνωρίζουμε την ψυχική και σωματική ενέργεια, αλλά συχνά παραβλέπουμε το γεγονός ότι υπάρχουν λεπτομέρειες, συμπαντικές ενέργειες που μας διατηρούν και αποτελούν την τελευταία.

Μέσω του διαλογισμού και της πνευματικής άνθισης γινόμαστε ακόμα πιο συνειδητοποιημένοι καθώς δεν είμαστε πλέον περιορισμένοι από το περιορισμένο μυαλό και αρχίζουμε να ρέουμε με αυτή την εξελικτική παλίρροια πολύ πιο απολτελεσματικά και αισθανόμαστετηναγάπη και την υποστήριξη.

Ζωντανεύει και γίνεται απτή και βλέπουμε αυτή την εκδήλωση στη ζωή μας με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αισθάνομαστε ότι έχουμε υποστήριξη και αυτό μας δίνει ένα υπέροχο συναίσθημα ασφάλειας και μια σύνδεση με το σύμπαν ή τον Θεό, όπως ποτέ άλλοτε.

Από The Meditation Guru – Rajesh Ananda