«ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ» Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ


Το εργαστήριο είναι βιωματικό, με αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και συμμετεχόντων, και κινείται σε δύο επίπεδα: α) μέσα από αλλληλεπιδραστικές δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων γίνεται προσπάθεια για αποδόμηση στερεοτύπων που αφορούν στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, και β) δίδονται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες εργαλεία που βασίζονται στη μεθοδολογία του εφαρμοσμένου θεάτρου για χρήση τους με τους/τις μαθητές/τριές τους.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Ο Χρίστος Χαρίτου είναι εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης με ειδικότητα στο εφαρμοσμένο θέατρο και με διδακτορικό τίτλο σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού.

Αριθμός συμμετεχόντων: 10-25 άτομα

Πληροφορίες

Τμήμα Θεατρικής Ανάπτυξης: 22864320/321

mmaleni@thoc.org.cy | nmourouzi@thoc.org.cy

Τα εργαστήρια λαμβάνουν χώρα Τετάρτη απόγευμα 16:00-19:00 στο Κτίριο ΘΟΚ.

Στους συμμετέχοντες δίνεται δίπλωμα συμμετοχής.

Κόστος συμμετοχής: €10 ανά εργαστήριο.

Επιμέλεια εργαστηρίων: Μαρίνα Μαλένη, Λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης

Προπώληση εισιτηρίων: www.thoc.org.cy