Άρχισαν οι εργασίες ανέγερσης της νέας Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο ΓΝ Πάφου του ΟΚΥπΥ


Άρχισαν οι εργασίες ανέγερσης της νέας Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο ΓΝ Πάφου του ΟΚΥπΥ

Πρόκειται για ένα έργο, τελευταίων προδιαγραφών, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες αξίας 5.6 εκατ. ευρώ

Με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αιμοκαθαρόμενους, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) προχωρεί με την ανέγερση νέας Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Εγκαταστάσεις ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Πρόκειται για μία υπερσύγχρονη Μονάδα που θα ανεγερθεί ανατολικά του Νοσοκομείου Πάφου, θα είναι ανεξάρτητη και θα συνδέεται με το υφιστάμενο κτήριο μέσω διαδρόμου με το Παιδιατρικό Τμήμα, ενώ θα διαθέτει και τις δικές της εισόδους από τους εξωτερικούς χώρους.

Στο ισόγειο του κτηρίου θα δημιουργηθεί άνετος χώρος υποδοχής και εγγραφής των ασθενών, εξεταστήρια/ιατρεία, τέσσερις σταθμοί αιμοκάθαρσης βραχείας νοσηλείας, δύο σταθμοί αιμοκάθαρσης ατόμων με μολυσματικές ασθένειες (Yellow Unit) με ξεχωριστή διακριτική είσοδο, τα αποδυτήρια του προσωπικού και βοηθητικοί χώροι.

Στον πρώτο όροφο θα δημιουργηθούν 25 σταθμοί νοσηλείας, αποδυτήρια και καθιστικό για τους ασθενείς και βοηθητικοί χώροι, ενώ στον δεύτερο όροφο θα δημιουργηθεί δωμάτιο ανάπαυσης του εφημερεύοντος ιατρού και άλλοι χώροι.

Η νέα Μονάδα, επίσης, θα περιλαμβάνει εξωτερικά ιατρεία, μονάδες βραχείας νοσηλείας και μικρό χειρουργείο για μικροεπεμβάσεις, ενώ θα είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αναπηρίες.

Έργο €5.6 εκατομμυρίων

Οι εργασίες κατασκευής της νέας Μονάδας έχουν ήδη αρχίσει και σύμφωνα με την Σύμβαση που έχει υπογραφεί αναμένεται να ολοκληρωθούν σε διάστημα 18 μηνών, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο Εργολάβος θα έχει την ευθύνη για τη Συντήρηση του Έργου για περίοδο 12 ετών.

Η Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των €4.737.000 πλέον ΦΠΑ (σύνολο €5.6 εκ.) και το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα έχει την ευθύνη του συντονισμού του Έργου και η παρακολούθησή του θα γίνεται από λειτουργούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Την δαπάνη του Έργου θα επωμιστεί εξολοκλήρου ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Στόχος η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ως ο μεγαλύτερος πάροχος Υγείας στην Κύπρο, υλοποιεί φιλόδοξο σχέδιο αναδιοργάνωσης για διοικητική και οικονομική αυτονόμηση, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον του Γενικού Συστήματος Υγείας. Με συνεχή επένδυση σε υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και έρευνα, ο ΟΚΥπΥ αναβαθμίζεται συνεχώς με στόχο να βελτιώνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.