Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας ΟΝΕΚ: Το 58% των Νέων αναφέρει την οικογένεια ως σημαντική αξία στη ζωή


Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας ΟΝΕΚ: Το 58% των Νέων αναφέρει την οικογένεια ως σημαντική αξία στη ζωή

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας ποσοτικής έρευνας που διενεργήθηκε πανεπιστημιακά από τον Οργανισμό IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η έρευνα εξέτασε τις στάσεις και αντιλήψεις των νέων, ηλικίας 18-35 ετών, για τον έρωτα, τον γάμο και την εκκλησία. Στην ειδική δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, συνεργάτες του ΟΝΕΚ και οργανώσεις νεολαίας, προκειμένου να ενημερωθούν για τα ευρήματα της έρευνας.

Η ποσοτική έρευνα περιλάμβανε ένα δείγμα 500 νέων ατόμων από όλη την Κύπρο και πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2023. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας και η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω τηλεφωνικών και προσωπικών συνεντεύξεων, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν σημαντικές πτυχές σχετικά με τις απόψεις των νέων για τον έρωτα, τις σχέσεις, τον γάμο και την εκκλησία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 58% των νέων αναφέρουν ότι θεωρούν την οικογένεια ως μία από τις σημαντικότερες αξίες στη ζωή τους. Επιπλέον, το 92% των νέων αποδέχεται τις προγαμιαίες σχέσεις μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε μια σταθερή σχέση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι το 58% των νέων θεωρεί απόλυτα αποδεκτή τη δημιουργία σχέσεων με άτομα του ίδιου φύλου.

Όσον αφορά τον γάμο, το 70% των νέων τον θεωρεί σημαντικό, αλλά υπογραμμίζει ότι υπάρχουν και πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Παράλληλα, το 73% των νέων δηλώνει ότι προτιμά τον θρησκευτικό γάμο. Αναφορικά με την εκκλησία, το 80% των νέων θεωρεί ότι η πίστη είναι πιο σημαντική από τα εκκλησιαστικά διδάγματα. Επιπλέον, το 80% διαχωρίζει την εκκλησία από τη θρησκεία.

Η ποσοτική έρευνα αυτή προσφέρει σημαντικά στην κατανόηση των απόψεων και των στάσεων των νέων στην Κύπρο σχετικά με τον έρωτα, τις σχέσεις, τον γάμο και την εκκλησία και τα ευρήματα αυτά αποτελούν πολύτιμες πληροφορίες για την κυπριακή κοινωνία.

Οι πληροφορίες της έρευνας είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο εδώ.